ZelfredzaamheidsRadar

Om zelfredzaamheid te stimuleren bij je cliënt, moet je weten wat hij of zij nog zelfstandig kan. Als jouw cliënt dat zelf niet zo duidelijk kan aangeven, is de ZelfredzaamheidsRadar een handig hulpmiddel. Samen met je cliënt vul je in bij welke dagelijkse handelingen hij of zij hulp nodig heeft of juist niet. Vervolgens kun je zijn of haar zelfredzaamheid waar nodig verbeteren.

Het zelf kunnen doen wat je wilt doen is dan wel geen officieel mensenrecht, maar het is wel erg fijn. Bij mensen met een handicap, beperking of een aandoening die te maken heeft met het ouder worden, is die zelfredzaamheid echter vaak verminderd. Er wordt dan snel gekozen voor hulp: professionele zorg of mantelzorg. Om de zelfredzaamheid van je cliënt/bewoner in kaart te brengen is er de ZelfredzaamheidsRadar. Zorgorganisatie Laurens, LOCOmotion, Scouters en het Van Kleef Instituut delen de visie dat het stimuleren van zelfredzaamheid er voor kan zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven en minder afhankelijk worden van professionele zorg. Bij cliënten, maar ook bij mensen die nog geen (mantel)zorg krijgen of zijn uit gerevalideerd en weer naar huis kunnen. De ZelfrdedzaamheidsRadar is daar een handig hulpmiddel bij.

Vernieuwde digitale ZelfredzaamheidsRadar

Met financiering van ZonMw en RVO hebben we de bestaande radar uitgebreid met slimme toepassingen, tips en hulpmiddelen om zelfredzaamheid te behouden. Deze ZelfredzaamheidsRadar is een breed gebruikt én evidence based instrument om zelfredzaamheid van zorgvragers, of mensen die nog geen zorg vragen, in kaart te brengen en te bedenken hoe die verbeterd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld met een handig trucje, een hulpmiddel of slimme technologie. Dat kun je als zorgverlener samen met je cliënt of bewoner doen, maar de cliënt kan dat ook zelf doen.

15 domeinen

De ZelfredzaamheidsRadar heeft 15 domeinen (continentie, aankleden, mobiliteit, leervermogen, etc.) die online met een cijfer (tussen 1 en 5) gescoord kunnen worden. Nieuw is nu dat als je op het domein klikt waar je mee aan de slag wilt, er tips en hulpmiddelen verschijnen. Op de tweede pagina kun je alle afspraken noteren die je per domein met de cliënt gemaakt hebt. Het resultaat kan als pdf worden bewaard en worden opgeslagen in een digitaal dossier. De tool is gratis en je hoeft niet in te loggen of een account aan te maken. Klik op eerste de foto en ga aan de slag met de nieuwe radar!

     

Het positieve gesprek

Mensen zijn niet hun aandoening of beperking. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat vaak uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een positief gesprek voer je met dat in je achterhoofd. Na het invullen van de ZRR door de cliënt bespreek jij als zorgverlener met hem de uitkomsten. Wat is voor de cliënt echt belangrijk? Wat zou hij willen veranderen? Wat maakt zijn leven betekenisvol? En wat kun jij als zorgverlener doen om de cliënt te ondersteunen daar aan te werken? Bij de filmpjes die hieronder staan vind je ook een film over het positieve gesprek. Liever een gesprekskaartje: Klik dan hier.

Filmpjes over de ZelfredzaamheidsRadar en het positieve gesprek

Laurens, LOCOmotion en VKI hebben vier informatieve filmpjes gemaakt over de ZelfredzaamheidsRadar en het positieve gesprek. Klik op de foto om die te bekijken.

 

Hoe gebruik je de ZelfredzaamheidsRadar?

Hieronder lees je in 5 stappen hoe je de ZelfredzaamheidsRadar gebruikt:

1 Pak de ZelfredzaamheidsRadar erbij

Ga naar de digitale ZelfredzaamheidsRadar en ga rustig zitten met je cliënt of vraag de cliënt de radar voor jullie gesprek zelf al in te vullen. Als de cliënt het prettiger vindt om de radar op papier in te vullen: ze zijn ook op papier verkrijgbaar.

2 Geef elk domein een cijfer

De ZelfredzaamheidsRadar heeft 15 domeinen. Samen met je cliënt geef je elk domein een cijfer van 1 t/m 5:

1 = volledig afhankelijk
2 = grotendeels afhankelijk
3 = deels afhankelijk
4 = deels zelfstandig
5 = (vrijwel) volledig zelfstandig

3 Vul de scores in op de radar

De scores vul je in op de radar: 1 zit steeds dicht bij het centrum, 5 zit het verst naar buiten. Als je in de digitale radar cijfers invult, verschijnt er automatisch een lijn tussen de verschillende domeinen. Bij de papieren versie verbind je zelf de punten. Zo breng je de zelfredzaamheid van je cliënt stap voor stap in beeld. Jij en je cliënt zien eenvoudig op welke domeinen er mogelijk zelfredzaamheidsbeperkingen zijn, en of er verbanden zijn tussen deze domeinen. Bijvoorbeeld: een cliënt wil minder drinken, omdat hij bang is dat hij naar het toilet moet, wat lastig is door een mobiliteitsprobleem. Het is dus zinvol om alle domeinen door te nemen en te kijken of er samenhang is tussen bepaalde onderdelen.

4 Voer het positieve gesprek

Ga met je cliënt na wat hij of zij belangrijk vindt en waar hij blij van wordt. Waar zou hij aan willen werken? Hoe je zo’n gesprek voert vind je bij downloads.

5 Bedenk samen met je cliënt oplossingen om de zelfredzaamheid te verbeteren

Als je weet met welke activiteiten en handelingen jouw cliënt moeite heeft, zoek je samen je cliënt naar oplossingen om de zelfredzaamheid te vergroten voor die domeinen die hij belangrijk vindt. Soms helpt een praktisch hulpmiddel, zoals een steunkousaantrekker. Soms biedt een technologische oplossing uitkomst, zoals zorg op afstand. En soms moet je handelingen blijvend overnemen van je cliënt, omdat hulpmiddelen niet meer helpen. Als je op een domein klikt in de digitale radar vind je allerlei tips, trucs en hulpmiddelen om een zelfredzaamheidsbeperking op te lossen.

Geheel vernieuwde e-learning

Er is ook een geheel vernieuwde e-learning verschenen over de radar en het positieve gesprek. Klik hier om naar de e-learning te gaan.