Van Kleef Instituut

Kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals

VKI is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. We luisteren naar de ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Hoe gaan zij om met vernieuwingen in de zorg? Wat hebben zij nodig om hun vak goed uit te oefenen? We laten zorgprofessionals van elkaar leren en ontwikkelen praktisch toepasbare tools en workshops. Daarbij werken we intensief samen met zorgorganisaties, zorgexperts, onderwijs en kennisinstituten.

 

Wat we doen

We doen praktijkgericht onderzoek en testen nieuwe werkvormen in de zorgpraktijk. >> Lees meer over actuele (onderzoeks-)projecten.

We organiseren netwerkbijeenkomsten en workshops over actuele thema’s in de zorg. Dat wordt gewaardeerd! Deelnemers geven VKI-bijeenkomsten een ruime 8. >> Bekijk de workshopagenda.

We ontwikkelen handige tools, zoals apps of e-learning, en delen richtlijnen die de zorg makkelijker of beter maken. >> Bekijk de praktische hulpmiddelen voor de praktijk.

We delen herkenbare verhalen, inhoudelijke blogs en onderzoeksartikelen online of in de media, zodat iedereen van elkaar kan leren. >> Lees actuele publicaties en persoonlijke blogs.

Ons team

We werken in een klein team met een groot netwerk van experts. Daardoor kunnen we snel, flexibel en op maat werken. Samen maken wij ons sterk voor de ontwikkeling van de zorgprofessional.

Elvira Nijhof

Elvira Nijhof

Directeur

06-51705563 e.nijhof@vankleefinstituut.nl
Fenna Mossel

Fenna Mossel

Programmamanager

f.mossel@vankleefinstituut.nl
Annemarie Klaassen

Annemarie Klaassen

Programmamanager

06-23521504 a.klaassen@vankleefinstituut.nl
Wilma Jenniskens

Wilma Jenniskens

Officemanager

06-38485295 secretariaat@vankleefinstituut.nl

Netwerk van zorgorganisaties, onderzoeksinstituten en kennispartners

In vijftien jaar zijn we uitgegroeid tot een stevig kennisnetwerk. We werken als schakel tussen zorgorganisaties, onderwijs en kennis- en innovatieve partners. Samen signaleren we trends en luisteren we naar de ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Die actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen onderzoeken we en vertalen we naar praktisch toepasbare kennis, workshops en tools voor de zorgprofessional.

 

Missie VKI: ontwikkeling en inspiratie zorgprofessional

VKI is in 2005 ontstaan als doorstart en verzelfstandiging van de Thuiszorgacademie, een gezamenlijk project van vijf zorgorganisaties. De missie was vanaf de start duidelijk: we willen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals.

Dit doen we nog steeds. We ondersteunen verzorgenden en verpleegkundigen in de langdurige zorg (intramuraal en extramuraal) door kennisdeling, deskundigheidsbevordering en zorginnovatie.

 

De naam Van Kleef Instituut is een hommage aan wijkverpleegkundige Marrigje van Iperen en haar man Gerard van Kleef. Marrigje heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van haar vak. Die missie leeft voort dankzij de oprichting en jarenlange subsidies van de Stichting Gerard van Kleef.

Zakelijke informatie

ANBI-stichting

Het Van Kleef Instituut is een Stichting en geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. Op dit moment heeft het Van Kleef Instituut 3 betaalde medewerkers in dienst, en zet ze een aantal externe projectleiders in voor haar activiteiten. Het bestuur van het Van Kleef Instituut houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur vergadert drie keer per jaar.

2022_Standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-gegevens 2021

Onze doelstelling

Het Van Kleef Instituut ondersteunt en stimuleert de professionele ontwikkeling van zorgverleners. We doen dit door het in stand houden van een kennisnetwerk, en het verbinden en ondersteunen van partijen bij het onderzoeken, delen en verspreiden van kennis en ervaringen, en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk.

Ons beloningsbeleid

Directeur en medewerkers van het Van Kleef Instituut worden beloond volgens de geldende afspraken in de CAO VVT, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bestuurders van het Van Kleef Instituut werken onbezoldigd.

 

Ons privacyreglement

Het Van Kleef Instituut (VKI) zorgt ervoor dat we zowel offline als online vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. Wij hebben daarom een reglement opgesteld zodat we je kunnen garanderen dat we zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Strategie en jaarberichten

Jaarlijks maken we in overleg met onze zorgpartners een jaarplan en exploitatiebegroting. In dit plan beschrijven we onze activiteiten en projecten voor het komende jaar. De voortgang en realisatie van de afgesproken activiteiten bespreken we in elke bestuursvergadering, en publiceren we aan het eind van het jaar in een jaarbericht en financiële jaarrekening.

In onze jaarberichten kunt u per jaar zien hoe wij werken en wat we – samen met onze partners – hebben gedaan voor en met de zorgprofessional:

Ons bestuur

Het bestuur van VKI houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting. Gemiddeld vergadert het bestuur drie keer per jaar. Op dit moment bestaat ons bestuur uit:

 • Arnold van Duijn, Commercieel directeur STOC (penningmeester)
 • Arjo Hoogwerf, Districtsdirecteur Careyn
 • Arjan Bandel, Voorzitter Raad van Bestuur Laurens
 • Lia de Jongh, Voorzitter Raad van Bestuur Topaz
 • Frida van der Sloot, Bestuursvoorzitter De Zellingen
 • Anne Veldhof, Voorzitter Raad van Bestuur ActiVite
 • Annechien Verkade, onafhankelijk voorzitter

Onze contactgegevens

Delftse Poort
The Office Operators
Weena 505, Toren A 30e
3013 AL Rotterdam
Tel: 010-2680654
E-mail: info@vankleefinstituut.nl

KVK: 24352612
RSIN (fiscaal nummer): 812711592

 

Organisatie en jaarcijfers

VKI kan haar werk doen dankzij de financiële bijdragen van onze aangesloten zorgpartners. Daarnaast vragen we gericht onderzoeks- en projectsubsidies aan bij (overheids-)organisaties en kennisinstituten.

Ondersteun ons werk financieel

U kunt het Van Kleef Instituut financieel steunen. Met uw bijdrage steunt u onderzoek onder zorgverleners, deskundigheidsprogramma’s en kennis- en toolontwikkeling. Zo kunnen verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en verpleeghuiszorg hun deskundigheid, vaardigheden en kennis vergroten om de kwaliteit van zorg aan hun cliënten in de praktijk te verbeteren.

U kunt uw gift doneren op NL29RABO0362441391, of VKI steunen met een vast bedrag per jaar. Dit kan voor een periode van 5 jaar, waarbij uw bijdrage aftrekbaar is van de belasting. Omdat VKI een ANBI-stichting is wordt er geen belasting geheven op uw bijdrage en komt uw gift geheel ten goede aan de ontwikkeling van zorgverleners. Meer informatie over schenken met belastingvoordeel vindt u bij de Belastingdienst; hier kunt u ook controleren welke voorwaarden voor u (w organisatie) van toepassing zijn.

Financiële verantwoording

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) publiceren wij jaarlijks een financiële verantwoording op deze website. Een organisatie wordt aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Adviesraden

We vinden het belangrijk dat ons aanbod de strategie van zorgorganisaties ondersteunt en vernieuwing in de zorg mogelijk maakt. Daarom werken we met drie adviesraden.

De programmaraad:

De programmaraad denkt op strategisch niveau mee over actuele thema’s in de zorg. Samen bespreken we gemiddeld drie keer per jaar welke items interessant zijn voor onze onderzoeks- en workshopagenda.

 • Rosely van den Assem, Regiomanager Groene Hart Lelie zorggroep
 • Maaike van der Hoeven, Directie secretaris Domein Thuiszorg
 • Widjma Jhinnoe, HR-businesspartner Careyn
 • Fanny Kerstens, Controller zorgbeleid ActiVite
 • Corina Kouwenhoven, HR-businesspartner Careyn
 • Els Oosthoek, Manager Organisatie & Ontwikkeling Topaz
 • Denise van Zoest, Beleidsadviseur De Zellingen

De opleidingsmanagers van de kernpartners:

In dit netwerk wisselen de opleidingsmanagers kennis uit over opleiden in grote zorgorganisaties. Daarnaast stemmen we het opleidingsaanbod van VKI en de zorgorganisaties af.

 • Joke van Alten, Coördinator Leren en Ontwikkelen De Zellingen
 • Elke Hubers, Opleidingsadviseur Careyn
 • Joanne Ebbers, Opleidingsadviseur Lelie Zorggroep
 • Saskia Heniger, Opleidingsadviseur Laurens
 • Nicole van de Graaf, Teammanager Academie ActiVite
 • Lydia van der Werff, Opleidingsadviseur Topaz

 

De adviesraad met verzorgenden en verpleegkundigen:

Met de zorgprofessionals inventariseren en evalueren we een keer per jaar VKI-brede onderwerpen. Denk hierbij aan plannen voor werkconferenties en onderzoeksprojecten, maar bijvoorbeeld ook de inhoud van de website of de communicatie naar zorgcollega’s.

 • Petra Jansen, De Zellingen
 • Adriana Janssen, Lelie zorggroep
 • Annemarie van Nierop, ActiVite
 • Ewa Subocz, Careyn
 • Jacoline Vis, Wijkverpleegkundige Laurens