Het Van Kleef Instituut:

  • Signaleert en onderzoekt trends en ontwikkelingen in de zorg
  • Ontwikkelt praktische tools en workshops voor zorgprofessionals
  • Verbindt kennis en mensen in de zorg

7 redenen om aan te sluiten bij ons netwerk:

1. Ontwikkelt en stimuleert wijkverpleegkundigen en verzorgenden

Alles dat wij doen, is gericht op de ontwikkeling van de zorgprofessional. Onze workshops en bijeenkomsten richten zich op praktische vakkennis en vaardigheden voor de zorgprofessional.

2. Maakt vernieuwing op de werkvloer mogelijk

We vertalen ontwikkelingen in de zorg naar actuele workshops en concrete tools voor de praktijk. Daarmee ondersteunen we zorgprofessionals bij noodzakelijke veranderingen.

3. Haalt de vraag direct uit de zorgpraktijk

Zorgorganisatie en de professionals vertellen ons direct waar ze tegenaan lopen in hun werk. Dit maakt ons aanbod altijd passend voor de beroepspraktijk.

4. Verzamelt en ontsluit actuele kennis

Onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk pakken we samen op met onderwijsinstellingen, kennisinstituten en experts in de zorg. Actuele kennis en inzichten delen we in ons netwerk.

5. Zit direct aan tafel met vakgenoten

We zijn een netwerk van gelijkgestemde zorgorganisaties. Informatie en innovatie delen onze partners tijdens bestuursvergaderingen. Medewerkers ontmoeten elkaar bij netwerkbijeenkomsten en workshops.

6. Biedt waar voor je geld

Bij VKI investeert u jaarlijks een vast bedrag. U profiteert een heel jaar van activiteiten voor de zorgprofessional. VKI heeft nauwelijks overhead, dus het geld gaat direct naar de zorg.

7. Werkt snel, flexibel en praktijkgericht

Wat u met ons afspreekt gebeurt gewoon. We maken afspraken op maat en werken met een klein team en een groot netwerk van experts.

Nieuwsgierig naar meer? Download hier het boekje: Van Kleef Instituut 10 jaar!

Over het team

Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van de zorgprofessional.

Elvira Nijhof

Elvira Nijhof

Directeur

06-51705563 e.nijhof@vankleefinstituut.nl
Annemarie Klaassen

Annemarie Klaassen

Programmamanager

06-23521504 a.klaassen@vankleefinstituut.nl
Saskia Gielbert

Saskia Gielbert

Secretariaat

010-2680654 s.gielbert@vankleefinstituut.nl

Over onze partners

Het Van Kleef Instituut is kennispartner van aangesloten zorgorganisaties. Samen met zorgprofessionals, en andere vertegenwoordigers van deze zorgorganisaties, ontwikkelen we nieuwe werkwijzen, kennis en bijeenkomsten die de ontwikkeling van de zorgprofessional ondersteunen.

VKI werkt als schakel tussen deze zorgorganisaties en kennis- en innovatieve partners, beleid en onderwijs. Samen signaleren we trends en luisteren we naar de ervaring van verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Die actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen onderzoeken we en vertalen we naar praktisch toepasbare kennis, workshops en tools voor de zorgprofessional.

Meer weten over onze partners? Check onze partnerpagina.

        

 

Ontstaan en visie Van Kleef Instituut

Historie & Stichting Gerard van Kleef

VKI is in ruim 10 jaar uitgegroeid tot een stevig kennisnetwerk van en voor zorgprofessionals. In 2005 is VKI ontstaan als doorstart en verzelfstandiging van de Thuiszorgacademie, een gezamenlijk project van vijf zorgorganisaties. De missie was vanaf de start duidelijk: VKI werkt met en voor zorgorganisaties aan de ontwikkeling, inspiratie en ondersteuning van zorgprofessionals in de langdurige zorg (intramuraal én extramuraal). Dit doen we door kennisdeling, deskundigheidsbevordering en zorginnovatie.

Visie en werkwijze

VKI is een netwerkorganisatie die werkt op het snijvlak van innovatie en praktijk. Onze contacten met zorgorganisaties, kennis- en innovatieve partners, beleid en onderwijs geven inspiratie voor ons aanbod. Samen met deze partners ontwikkelen we innovatieve activiteiten om de zorgprofessional goed toe te rusten voor de dagelijkse praktijk en de toekomst. Kijk op onze partnerpagina voor meer informatie over ons netwerk.

Het Van Kleef Instituut is het kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals. Wij vertalen vernieuwing in de zorg en praktijkervaringen in kennis, workshops en tools die de zorgprofessional direct in het werk kan toepassen. Hierbij werken we samen met zorgorganisaties, zorgexperts, hogescholen, ROC's, universiteiten en kennisinstituten.

Zakelijke informatie

Organisatie

Het Van Kleef Instituut is een Stichting en geregistreerd als ANBI bij de Belastingdienst. Op dit moment heeft het Van Kleef Instituut 3 betaalde medewerkers in dienst, en zet ze een aantal externe projectleiders in voor haar activiteiten. Het bestuur van het Van Kleef Instituut bestaat uit 7 leden. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur vergadert drie keer per jaar.

Accreditatie bijeenkomsten

VKI meldt elke workshop en bijeenkomst die ze organiseert aan voor accreditatie bij het Kwaliteitsregister van Verpleegkundigen en Verzorgenden van de beroepsvereniging V&VN. Op deze manier werken zorgprofessionals aan hun vakontwikkeling en bouwen ze actief aan hun professionele portfolio. Wil je meer weten over de voorwaarden van inschrijving in het Kwaliteitsregister, kijk dan op deze website: http://kwaliteitsregister.venvn.nl/

 

Jaarberichten

Elk jaar laten we graag zien welke activiteiten we hebben ontwikkeld en aangeboden om de ontwikkeling van de zorgprofessional te stimuleren. In ons jaarbericht kun je per jaar zien hoe wij werken en wat we – samen met onze partners – hebben gedaan voor en met de zorgprofessional:

ANBI geregistreerd

Het Van Kleef Instituut is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een organisatie wordt aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Onze doelstelling

De missie van het Van Kleef Instituut is om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals. Door het in stand houden van een kennisnetwerk en het verbinden en ondersteunen van partijen bij het delen en verspreiden van kennis en ervaringen, en het bevorderen van de implementatie daarvan in de zorgpraktijk.

Ons fiscaal nummer/RSIN

812711592

Onze contactgegevens

Weena 737
3013 AM Rotterdam
KVK: 24352612
Tel: 010 – 2680654
E-mail: info@vankleefinstituut.nl

Onze bestuurssamenstelling

Het Van Kleef Instituut wordt bestuurd door een bestuur van 7 personen. De directeur en de bestuurders hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Directiereglement.

De huidige bestuursleden van VKI zijn:

  • Lita Berkhout, Voorzitter Raad van Bestuur ActiVite
  • Marco Meerdink, Voorzitter Raad van Bestuur Careyn
  • Arnold van Duijn, Commercieel directeur STOC (penningmeester)
  • Vincent Maas, Voorzitter Raad van Bestuur Laurens a.i.
  • Annechien Verkade, Rector Rijnlands Lyceum Sassenheim (voorzitter)
  • Janny Verseput, Voorzitter Stichting Gerard van Kleef (vice voorzitter)
  • Teuni van Wijngaarden, Bestuursvoorzitter De Zellingen

Onze strategie en activiteiten

Het Van Kleef Instituut maakt jaarlijks een jaarplan en exploitatiebegroting in overleg met haar kernpartners. In dit plan staan de activiteiten en projecten beschreven. De realisatie van de afgesproken activiteiten wordt door voortgangsrapportages in elke bestuursvergadering besproken en gemonitord.

Ons beloningsbeleid

Directeur en medewerkers van het Van Kleef Instituut worden beloond volgens de geldende afspraken in de CAO VVT, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bestuurders van het Van Kleef Instituut werken onbezoldigd.

 

Financiering

VKI kan haar werk doen dankzij de projectsubsidie van de Stichting Gerard van Kleef, de financiële bijdragen van onze aangesloten partners en gerichte onderzoeks- en projectsubsidies die wij aanvragen bij partijen als ZonMw.

Financiële verantwoording

Als ANBI publiceren wij jaarlijks een financiële verantwoording op deze website: