Zorgstandaard Dementie: richtlijnen voor samenwerking

Iedere cliënt met dementie is anders. Wanneer je als wijkverpleegkundige zorg op maat wilt bieden, moet je goed samenwerken met de huisarts, casemanager dementie en andere zorgverleners. De Zorgstandaard Dementie is ontwikkeld als richtlijn voor het maken van duidelijke werkafspraken en een passend zorgplan.

Wat is dementie?

Bij mensen met dementie is de verwerking van informatie in de hersenen verstoord. Dit kan leiden tot vergeetachtigheid, maar ook tot andere symptomen. Dementie is daarmee een combinatie van symptomen: een syndroom. Er zijn ruim 50 vormen van dementie, waarbij de ziekte van Alzheimer de bekendste en meest voorkomende is.

Wat is de Zorgstandaard Dementie?

Alzheimer Nederland en Vilans hebben samen de wetenschappelijk onderbouwde Zorgstandaard Dementie ontwikkeld. Een Zorgstandaard is een document dat beschrijft hoe goede zorg eruit ziet. De cliënt weet dan waar hij op mag rekenen. Ook de samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt besproken. Hierbij is gekozen voor een functionele beschrijving. Dat betekent dat er wordt beschreven hoe dementiezorg moet worden georganiseerd, maar niet wie dit uitvoert of waar dit gebeurt. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat goed wordt gekeken naar wat mensen nog zelf kunnen. Er wordt dus gewerkt volgens het “stepped care” principe: lichte zorg waar dat kan, veel zorg waar dat nodig is.

Download de LESA Dementie

Ga naar de website van Alzheimer Nederland voor meer informatie over de Zorgstandaard Dementie. Je kunt het volledige document ook direct downloaden als pdf. Er is ook een meer beknopte publieksversie ontwikkeld die je hier als pdf kunt downloaden.

Hoe gebruik je de Zorgstandaard?

De Zorgstandaard Dementie vervangt de oude Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Dementie. In onze tool Multidisciplinaire Samenwerkingsrichtlijnen vind je handvaten over hoe je de Zorgstandaard Dementie kunt gebruiken.

Visie van de Zorgstandaard Dementie

Centraal staat het individuele zorgplan. Hierin worden individuele afspraken vastgelegd en worden de relaties centraal gesteld. Casemanagement krijgt een prominente rol. Juist bij zorg rondom dementie zijn namelijk veel verschillende soorten zorgverleners betrokken. Dementie verloopt niet volgens een vast patroon en de zorg betreft dus maatwerk. De Zorgstandaard beschrijft dit als een keten: de zorgketen dementie. Hierbij is het essentieel dat zorgverleners die deelnemen aan deze keten duidelijke afspraken maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Centraal staat dat de persoon met dementie en diens naasten zich geholpen voelen door de inzet vanuit de zorgketen, en dat ze daarmee ook zoveel mogelijk zelf kunnen (blijven) doen.

Meer richtlijnen

De Zorgstandaard Dementie is niet de enige. Op de website van Zorginstituut Nederland vind je een overzicht van de huidige Zorgstandaarden. Ook kun je de eerdergenoemde LESA’s bekijken. Die vind je op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Tot slot kun je ook de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen bekijken. Op onze website vind je meer informatie over richtlijnen die je in de thuiszorg vaak gebruikt: