VKI ontwikkelt e-learning en website wetgeving ouderenzorg

“Want het is allemaal versnipperd. De WMO moet je bij het zorgloket aanvragen, voor aanpassingen moet je weer bij een ander loketje zijn.” (verzorgende in onderzoek Verzorgenden in Transitie)

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft. Uit veel verhalen van zorgprofessionals komen vragen over de veranderde wetgeving in de ouderenzorg naar voren.  Het betreft met name de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Het gaat dan over de grensgebieden tussen deze wetten, wanneer hoort welke cliëntvraag waar en hoe werkt dan de indicatiestelling, financiering, etc.

VKI gaat daarvoor in samenwerking met Bureau LOCOmotion een e-learning module en een website ontwikkelen, die kennis over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluit. Voor dit traject is subsidie van ZonMw beschikbaar.

Om er achter te komen waar zorgprofessionals precies tegen aan lopen wordt een storytelling onderzoek gedaan onder een zestal wijkverpleegkundigen. De resultaten daarvan worden in een toetsingsbijeenkomst 9 mei aan een groep zorgverleners voorgelegd, waarna de module en de website gemaakt worden. Op 14 juni leggen we een eerste versie van de e-learningmodule voor aan een groep experts.

Als je als wijkverpleegkundige of verzorgende mee wilt werken aan dit onderzoek en aan de totstandkoming van de e-learning module en website, kun je je aanmelden via de roze inschrijfknop voor 9 mei..

Wil je deelnemen aan de expertbijeenkomst op 14 juni? Schrijf je dan in door op de roze inschrijfknop voor 14 juni te klikken!