Toolbox ter ondersteuning van het wijkverpleegkundige indicatieproces

Binnen het proces van verdere professionalisering van het wijkverpleegkundig beroep hebben wijkverpleegkundigen aangegeven dat zij behoefte hebben aan een toolbox met hulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens het indiceren en organiseren van zorg. Om in deze behoefte te voorzien heeft V&VN, met steun van het ministerie van VWS het project Toolbox Indicatieproces opgezet.

Wat kun je met de toolbox?

De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag – en behoefte van de cliënt(systeem) als onderdeel van het verpleegkundig proces. De toolbox is ondersteunend, niet verplichtend. De hulpmiddelen in de toolbox zijn geen doel op zich, maar dienen te ondersteunen bij de onderbouwing van de indicatie. De toolbox kan worden ingezet bij het verzamelen van gegevens, de eerste fase van het verpleegkundig proces, om te komen tot een verpleegkundige diagnose. Ook kunnen de hulpmiddelen uit de toolbox worden gebruiken bij het herindiceren of evalueren van zorg.

Klik hier om naar de Toolbox te gaan.