LESA Palliatieve zorg: richtlijnen voor samenwerking

Als je passende zorg wilt verlenen aan een cliënt die niet meer beter wordt, is een goede samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige erg belangrijk. De richtlijnen in de LESA Palliatieve zorg helpen je bij het maken van duidelijke werkafspraken en een zorgplan op maat.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is alle zorg die het lijden van je cliënt verlicht in zijn of haar laatste levensfase. Je houdt je bezig met lichamelijke én emotionele, sociale en spirituele aspecten. Daarnaast zorg je niet alleen voor je cliënt, maar heb je ook aandacht voor zijn of haar naasten.

Wat is de LESA Palliatieve zorg?

Een LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak) is een document met richtlijnen voor een goede samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Weet je niet wat een LESA is, of heb je er nooit eerder mee gewerkt? Lees dan eerst de tool Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA’s). De LESA Palliatieve zorg gaat specifiek over de zorg voor mensen die niet meer beter worden.

Download de LESA Palliatieve zorg

Ga naar de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) voor meer informatie over de LESA Palliatieve zorg of download de LESA Palliatieve zorg direct als pdf.

Hoe gebruik je de LESA Palliatieve zorg?

Hoe je een LESA gebruikt, lees je in de tool Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA’s). De LESA Palliatieve zorg is verdeeld in 4 fasen:

  1. start van de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige;
  2. voortgang;
  3. zorg rond het levenseinde;
  4. nazorg aan de nabestaanden.

In elke fase overleg je opnieuw met de huisarts over de beste zorg voor je cliënt.

Houd rekening met de wensen van je cliënt

Het uitgangspunt van de LESA Palliatieve zorg is de eigen regie van je cliënt, voor zover dat mogelijk en wenselijk is. Je moet daarom open communiceren met je cliënt (en de naasten) over zijn of haar specifieke wensen. Goede palliatieve zorg draait om persoonlijke aandacht. En veel mensen vinden het prettig als zij worden verzorgd door steeds dezelfde, vertrouwde persoon. Probeer hier rekening mee te houden als je samenwerkingsafspraken maakt met de huisarts. Zo begeleid je jouw cliënt zo goed mogelijk in de laatste levensfase.

Meer LESA’s

De LESA Palliatieve zorg is niet de enige. Op de website van het NHG vind je een overzicht van alle LESA’s. Op onze website staan nog 3 LESA’s die je in de thuiszorg vaak gebruikt: