Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus: richtlijnen voor samenwerking

Bij het voorkomen of behandelen van decubitus, ook wel doorligplekken genoemd, werk jij als wijkverpleegkundige samen met de huisarts. De wegwijzers in de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus helpen je bij het maken van duidelijke werkafspraken over de zorg voor jouw cliënt met (risico op) decubitus.

Wat is decubitus?

Decubitus of doorliggen is een beschadiging van de huid. Als een cliënt veel in één houding zit of ligt, kunnen er rode plekken, blaren en wonden ontstaan op de huid. Deze doorligplekken genezen vaak langzaam en moeilijk en zijn bovendien erg pijnlijk voor de cliënt.

Wat is de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus?

De Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus is opgesteld door Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), onder andere in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het is een uitgebreid document dat je ondersteunt met richtlijnen voor een goede samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van de preventie en behandeling van decubitus. Dit nieuwe document vervangt de oude Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak (LESA) Decubitus.

Download de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus

Ga naar de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om de richtlijn direct te downloaden als pdf. Tot op heden is er helaas nog geen samenvatting of eenvoudige publieksversie beschikbaar.

Hoe gebruik je de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus?

De Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus vervangt de oude LESA Decubitus. In onze tool Multidisciplinaire Samenwerkingsrichtlijnen vind je handvaten over hoe je de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus kunt gebruiken.
De richtlijnen zijn globale aanwijzingen. Ze helpen je bij het maken van werkafspraken met de huisarts, maar je mag er ook van afwijken waar nodig.

Maak duidelijke afspraken over de behandeling en verbandkeuze

In de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus staan wel algemene aanbevelingen op het gebied van behandeling en verbandmateriaal, maar er wordt niet uitdrukkelijk voorgeschreven welke verbandmaterialen je bij de behandeling moet gebruiken. Daarvoor zijn er landelijk te veel soorten beschikbaar. De behandeling van wonden is gebaseerd op de behandelprincipes, effectiviteit en kosten. Bij de keuze voor specifieke verbandmaterialen let je ook op de voorkeur en het comfort van je cliënt. De huisarts en jij maken samen duidelijke afspraken over de verbandkeuze en spreken af wie de zorg coördineert.

Meer richtlijnen

De Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus is niet de enige. Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kun je ook andere Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen vinden. Ook kun je de eerdergenoemde LESA’s bekijken. Tot slot kun je ook de Zorgstandaarden bekijken. Op onze website vind je informatie over meer richtlijnen die je in de thuiszorg vaak gebruikt: