Multidisciplinaire samenwerkingsrichtlijnen

Je wilt jouw cliënt de best mogelijke zorg bieden in zijn of haar thuissituatie. Een goede samenwerking met de huisarts is dan noodzakelijk. In de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA’s) of andere multidisciplinaire richtlijnen en standaarden staan richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen, die je helpen bij het maken van duidelijke afspraken en een zorgplan.

Wat zijn samenwerkingsrichtlijnen of LESA’s?

Een samenwerkingsrichtlijn of LESA is een document met richtlijnen voor een goede samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Ze zijn het resultaat van landelijk overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over de gedeelde zorg voor cliënten. De richtlijnen helpen je bij het maken van werkafspraken met de huisarts over de zorg voor je cliënt. Er zijn verschillende samenwerkingsrichtlijnen, onder meer voor CVA, palliatieve zorg, dementie en decubitus. Ze sluiten aan bij de richtlijnen van V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Download de LESA’s of andere samenwerkingsrichtlijnen

Er zijn verschillende LESA’s en samenwerkingsrichtlijnen. Op de website van het NHG vind je een overzicht van alle LESA’s. Op onze website staan de twee LESA’s en twee andere samenwerkingsrichtlijnen die je in de thuiszorg het meest gebruikt:

Hoe gebruik je een samenwerkingsrichtlijn?

Download de richtlijn die je nodig hebt. Lees het document rustig door. Neem contact op met de huisarts en maak met behulp van de richtlijnen duidelijke werkafspraken. Sommige patiëntgroepen, zoals minderjarigen, mensen met een verstandelijke handicap, psychogeriatrische patiënten en mensen van niet-Nederlandse afkomst, hebben aangepaste zorg nodig. Hierover staat niets in de richtlijnen, maar probeer wel rekening te houden met de diversiteit van je cliënten en hun specifieke wensen en behoeften.

Waarom gebruik je een samenwerkingsrichtlijn?

Om je cliënt passende zorg te verlenen, werk je samen met de huisarts. Jullie hebben allebei je eigen taken en verantwoordelijkheden en voor een soepele samenwerking moet je goed weten wanneer je de deskundigheid van de ander kunt inschakelen. De samenwerkingsrichtlijnen helpen je bij het maken van duidelijke werkafspraken over de zorg voor je cliënt.

Meer tools over samenwerkingsrichtlijnen