Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 geldt voor zowel de thuiszorg als de verpleeghuiszorg de Wet Zorg en Dwang. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Als er geen alternatieven zijn én er is sprake van dat ernstige nadeel  mag onder strikte voorwaarden onvrijwillige zorg worden toegepast. Veel informatie over de Wet Zorg en Dwang vind je op de site van Zorg voor Beter.

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten gepland met dit thema.

Inspiratie over Wet Zorg en Dwang

Conferentie ‘Omgaan met mensen met psychiatrische problematiek’ in de herhaling!

juli 2018

Op 21 juni vond de conferentie ‘Omgaan met mensen met psychiatrische problematiek’ in Rotterdam plaats. Onder leiding van Wendelien Wouters gingen 60 zorgverleners met experts aan de slag met deze problematiek. De conferentie was een groot succes, deelnemers beoordeelden hem met een 8,5! Daarom heeft VKI besloten de conferentie te herhalen bij ActiVite in Leiderdorp. Inschrijving is nu geopend!