Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

De overheid heeft vanaf 2015 het stelsel van wetten en financiering in de langdurige ouderenzorg drastisch gewijzigd. Deze hervormingen in de zorg zijn gebaseerd op het wegvallen van de (oude) AWBZ en het daarmee in bedrijf komen van de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wil je als professional in de thuiszorg de beste (en juiste) zorg voor jouw cliënten indiceren en organiseren dan is een goede kennis van deze wetten onontbeerlijk. Kennis voor jou zelf als professional bij het nemen van juiste besluiten rondom de inzet en organisatie van zorg, maar ook kennis om te delen met cliënten en hun naasten, zodat zij jouw besluiten zullen begrijpen en accepteren/opvolgen.

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft en met welke puzzels zij te maken hebben. Veel van hen benoemen dan de complexe wet en regelgeving die het inzetten van zorg en ondersteuning voor thuiswonende cliënten soms bemoeilijkt. Vragen van zorgverleners gaan voornamelijk over de reikwijdte van deze wetten, de grensgebieden tussen deze wetten onderling en de mate waarin de cliënt zelf mag meebeslissen over zijn indicatiestelling.

Het is soms lastig om cliënten te motiveren om de overstap te maken naar de Wet Langdurige Zorg. De zorg lijkt soms minder op maat en de cliënt ziet op tegen het betalen van een eigen bijdrage. Het is mijn taak de juiste voorlichting te geven (de WLZ heeft ook voordelen!) en de overstap naar een andere wet op een goede manier te begeleiden.  

Voor een kort overzicht van de resultaten van het verhalenonderzoek onder zorgverleners, klik hier.

Om zorgverleners te helpen antwoorden te vinden op deze vragen heeft VKI  in samenwerking met Bureau LOCOmotion, een (Fre)e-learning module en een website ontwikkeld, die de kennis en keuzes over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluiten. Voor dit traject is door ZonMw subsidie beschikbaar gesteld. Je bent nu op de website, waar je informatie en doorlinks kunt vinden over deze wetten. Zie links het groene menu om makkelijker naar het juiste onderwerp te gaan.

De informatie op deze pagina is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts, informatie van de rijksoverheid, het Zorginstituut Nederland,  www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruik gemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren.
De informatie op deze website is volledig herzien in januari 2021.

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

Andere VKI projecten