Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

De overheid heeft de afgelopen jaren het stelsel van wetten en financiering in de langdurige  ouderenzorg drastisch gewijzigd. Waar voorheen alle langdurige zorg voor ouderen uit de AWBZ werd gefinancierd, zijn er nu drie wetten die uitkeren – afhankelijk van de cliëntvraag. Dit levert voor zowel cliënt als zorgprofessional veel puzzels op.

VKI doet regelmatig onderzoek onder zorgprofessionals om te horen wat er leeft en met welke puzzels zij te maken hebben. Uit veel verhalen van zorgprofessionals komen vragen over de wetgeving in de ouderenzorg naar voren. Het betreft  met name de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Vragen van zorgverleners gaan voornamelijk over de grensgebieden tussen deze wetten; onder welke wet hoort welke cliëntvraag en hoe werkt dan de indicatiestelling, financiering, etc.?

“Als ik haar ga voorlichten over de WLZ dan zeg ik dat ze voor de WLZ in aanmerking komt omdat ze langdurig zorg nodig heeft, want dat is in principe een voorliggende voorziening. Maar dan zegt ze nee, want dan moet ze een eigen bijdrage betalen, en de zorg is minder op maat. Dus dan zegt ze nee. Dus het enige wat ik dan kan doen is haar binnen die ZVW houden.” (wijkverpleegkundige in  onderzoek wetgeving)

Om zorgverleners te helpen antwoorden te vinden op deze vragen heeft VKI  in samenwerking met Bureau LOCOmotion, een (Fre)e-learning module en een website ontwikkeld, die de kennis en keuzes over de wetgeving op een eenvoudige wijze ontsluiten. Voor dit traject is door ZonMw subsidie beschikbaar gesteld. Je bent nu op de website, waar je informatie en doorlinks kunt vinden over deze wetten. Zie links het groene menu om makkelijker naar het juiste onderwerp te gaan.

 

 

De informatie op deze website is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts, informatie van de rijksoverheid, www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruik gemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren.

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over Wetgeving en financiering van de langdurige zorg

Andere VKI projecten