ViT voor de toekomst!

Op verzoek van onze kernpartners heeft VKI onderzocht met welke veranderingen verzorgenden te maken krijgen ten gevolge van de transities in de ouderenzorg (WLZ, ZVW, WMO) en hoe zij hen daarbij kunnen ondersteunen. Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de wijkverpleegkundigen, gezien de indicatiestelling en organisatie van zorg binnen de zorgverzekeringswet, maar in de directe cliëntenzorg krijgen vooral verzorgenden zowel intra- als extramuraal direct te maken met de gevolgen van de transitie. Het doel van dit onderzoek is om een ondersteuningsprogramma op te zetten voor verzorgenden, waardoor ook zij de omslag in denken en handelen kunnen doormaken.

Samenwerkings-partners

Stichting Gerard van Kleef

Wat zoek je?

Alles over ViT voor de toekomst!

Andere VKI projecten