Toolbox Teamleren

Welkom bij de toolbox Teamleren. Deze toolbox is een opbrengst van het project Twinning en werd ontwikkeld met én door docenten, zorgprofessionals en andere betrokkenen. In het project Twinning zijn docenten en zorgprofessionals uit de wijk voor korte of langere tijd aan elkaar gekoppeld om zo te leren in elkaars praktijk. Er ontstond  een leernetwerk waarbinnen gezamenlijk geleerd werd aan de hand van thema’s uit de wijkpraktijk. Een van die thema’s is teamleren. Het leren met je team is een actueel onderwerp. De ontwikkelingen in de zorg vragen van professionals om mee te veranderen en om nieuwe competenties te verwerven.

Tijdens het project werd duidelijk dat leren in een team geen eenvoudige klus is. Als professional heb je te maken met een verscheidenheid aan collega’s, welke soms een verschillende taal spreken en ook verschillende belangen nastreven. Niet makkelijk dus om als zorgprofessional je collega’s mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld zelfmanagement en eigen regie.

Tijdens het project hebben we een aantal ervaringen opgedaan rondom Teamleren die we graag met collega’s willen delen. Daarom hebben we deze digitale toolbox ontwikkeld. De box bevat veel praktische informatie over Teamleren, laat zien hoe fases in teamontwikkeling verlopen, bevat instrumenten om Teamleren te meten en geeft je oefeningen en handvatten om mee aan de slag te gaan in je team. Ook verwijzen we voor informatie soms door naar andere praktische websites die al zijn ontwikkeld rondom dit thema. De toolbox is een levend instrument en kan doorlopend aangevuld worden. Heb je tips of tools voor ons, waarvan je denkt dat ze thuis horen in de toolbox? Laat het ons dan weten via info@vankleefinstituut.nl.

De toolbox is ingedeeld in een aantal thema’s, te weten:

Wij hopen dat je met de toolbox voldoende inspiratie opdoet om met je eigen team te gaan leren!

Wat zoek je?

Alles over Toolbox Teamleren

Andere VKI projecten

Na het debat vertelden docenten en zorgverleners wat voor hen de resultaten van Twinning Twice waren.

   

De resultaten zijn weergegeven in het boekje ‘Ketens smeden’.

Na de pauze werd de E-learning Wetgeving en Financiering Ouderenzorg van het Van Kleef Instituut en LOCOmotion gepresenteerd. Docenten en wijkverpleegkundigen streden met elkaar wie in een quiz de meeste vragen goed hadden. Na een spannende strijd hebben de wijkverpleegkundigen gewonnen. Klik op het logo van de E-learningmodule om de E-learning te maken.

 

 

Lausanne Mies en Irene Baten sloten de bijeenkomst af met de presentatie van het boekje ‘Ketens smeden’, met alle resultaten van het project. Daarna met elkaar aan de stamppot! Het was een leuke afsluiting van een goed en nuttig project!

  

 

 

 

2e Leernetwerk Twinning Twice over zelfmanagement

In de leernetwerken van het project Twinnig Twice worden drie thema’s behandeld:

  • Zelfmanagement
  • Wijkgerichte preventie
  • Teamleren

Teamleren krijgt aandacht in alle leernetwerken. Rond zelfmanagement en wijkgerichte preventie worden twee leernetwerken door de deelnemers (zorgverleners en docenten) zelf ingevuld en voorbereid. Op 30 maart vond de bijeenkomst over zelfmanagement plaats.

Na een korte inleiding zijn we aan de slag gegaan met casuïstiek waar een dilemma is rondom zelfmanagement en preventie speelt. De casus werd door middel van een rollenspel weergegeven.

In totaal hebben we 4 casussen gespeeld en in kleine groepjes nabesproken. Vanuit de groepjes zijn veel tips, adviezen, werkwijzen benoemd om om te gaan met de dilemma’s. Dat varieert van tips en adviezen op het moment zelf, tot zelfredzaamheid opnemen in het hele zorgproces rond de klant (onderzoeken waar weerstand vandaan komt).Denk aan het al bespreekbaar maken van zelfredzaamheid bij de anamnese en het opnemen van afspraken hieromtrent in het zorgplan.

De volgende bijeenkomst op 8 juni staat in het teken van Wijkgerichte preventie.

-->