Van Twinning tot Toolbox Teamleren

Met het project Twinning is de hbo-V van de hogeschool Rotterdam in 2016 een unieke samenwerking aangegaan met verschillende (praktijk-) organisaties in Rotterdam. Door het vormen van een stevig leernetwerk willen de samenwerkende partijen een impuls geven aan de ontwikkeling en positionering van de wijkverpleegkundige in de regio. Het Twinning-concept, waarbij docenten en wijkverpleegkundigen participeren in elkaars beroepspraktijk, verstevigt de brug tussen praktijk en onderwijs. Het project beoogt, door het versterken van competenties van docenten, wijkverpleegkundigen en werkbegeleiders, een verbeterslag te maken binnen zowel de onderwijs- als beroepspraktijk.

Het project is in 2017 uitgebreid met mbo-docenten en verpleegkundigen niveau vier. ROC Mondriaan en Albeda College zijn nu ook partner in het project. De nieuwe naam is Twinning Twice.

Eén van de resultaten van beide projecten is de Toolbox Teamleren die in juni 2018 online gaat. In deze toolbox vind je theorie, inspiratie en allerlei tools om teamleren te stimuleren.

Wat zoek je?

Alles over Van Twinning tot Toolbox Teamleren

Andere VKI projecten

Na het debat vertelden docenten en zorgverleners wat voor hen de resultaten van Twinning Twice waren.

   

De resultaten zijn weergegeven in het boekje ‘Ketens smeden’.

Na de pauze werd de E-learning Wetgeving en Financiering Ouderenzorg van het Van Kleef Instituut en LOCOmotion gepresenteerd. Docenten en wijkverpleegkundigen streden met elkaar wie in een quiz de meeste vragen goed hadden. Na een spannende strijd hebben de wijkverpleegkundigen gewonnen. Klik op het logo van de E-learningmodule om de E-learning te maken.

 

 

Lausanne Mies en Irene Baten sloten de bijeenkomst af met de presentatie van het boekje ‘Ketens smeden’, met alle resultaten van het project. Daarna met elkaar aan de stamppot! Het was een leuke afsluiting van een goed en nuttig project!

  

 

 

 

2e Leernetwerk Twinning Twice over zelfmanagement

In de leernetwerken van het project Twinnig Twice worden drie thema’s behandeld:

  • Zelfmanagement
  • Wijkgerichte preventie
  • Teamleren

Teamleren krijgt aandacht in alle leernetwerken. Rond zelfmanagement en wijkgerichte preventie worden twee leernetwerken door de deelnemers (zorgverleners en docenten) zelf ingevuld en voorbereid. Op 30 maart vond de bijeenkomst over zelfmanagement plaats.

Na een korte inleiding zijn we aan de slag gegaan met casuïstiek waar een dilemma is rondom zelfmanagement en preventie speelt. De casus werd door middel van een rollenspel weergegeven.

In totaal hebben we 4 casussen gespeeld en in kleine groepjes nabesproken. Vanuit de groepjes zijn veel tips, adviezen, werkwijzen benoemd om om te gaan met de dilemma’s. Dat varieert van tips en adviezen op het moment zelf, tot zelfredzaamheid opnemen in het hele zorgproces rond de klant (onderzoeken waar weerstand vandaan komt).Denk aan het al bespreekbaar maken van zelfredzaamheid bij de anamnese en het opnemen van afspraken hieromtrent in het zorgplan.

De volgende bijeenkomst op 8 juni staat in het teken van Wijkgerichte preventie.

-->