SOS! Verward gedrag

Verwarrend

Om mensen met verward gedrag en hun omgeving passende aandacht en zorg te bieden is een multidisciplinaire benadering nodig. Maar hoe? Vaak wordt verward gedrag als ‘verwarrend’ ervaren en ontbreken kennis en vaardigheid om ‘passend’ te handelen.

In het kader van het project ‘Leernetwerk Samen leren Over Schakelen (SOS) bij Verward gedrag’ gaan studenten en professionals van leerwerkplaatsen binnen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid van Albeda en Hogeschool Rotterdam aan de slag met het thema Verward gedrag. Door middel van methodische reflectie leren de deelnemers van eigen ervaringen.

De leerwerkplaatsen vormen samen één leernetwerk waarin de resultaten van deze reflecties kunnen worden gedeeld. Deze leerervaringen leveren inzichten op, die studenten en professionals helpen om nieuwe handelingsstrategieën te ontwikkelen in de omgang met mensen met verward gedrag. De analyses worden vervolgens als casestudies -mét theoretische onderbouwing- met anderen gedeeld in een casusbank.

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over SOS! Verward gedrag

Andere VKI projecten