SOS! Verward gedrag

Om mensen met verward gedrag en hun omgeving adequate opvang te bieden is een sluitende aanpak nodig van vroegsignalering, preventie en passende zorg met voldoende aandacht voor de veiligheid van alle betrokkenen. Hiertoe gaan de leerwerkplaatsen van de domeinen Zorg, Welzijn en Veiligheid, mbo-en hbo studenten en medewerkers met elkaar samenwerken rondom het thema Verward Gedrag. Door de leerwerkplaatsen vervolgens met elkaar te verbinden tot één leernetwerk kan de expertise over verward gedrag van (en via) de studenten en medewerkers met elkaar worden gedeeld. De leerervaringen van de deelnemers (studenten, docenten en medewerkers) aan het leernetwerk, leveren nieuwe inzichten op over praktische toepassingen die, na getoetst te zijn aan theoretische inzichten, weer worden gedeeld met anderen door deze te publiceren op een casusbank.

 

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over SOS! Verward gedrag

Andere VKI projecten