Leren van en met elkaar: Extended Twinning

Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de zorg- en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project geeft een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning wat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociaal domein én  de groep van ouderen zelf.

  @twinningwijk

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over Leren van en met elkaar: Extended Twinning

Andere VKI projecten