E-Health thuis als ondersteuning op afstand

Tijdens deze Coronacrisis kunnen zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen, aankleden, toiletgang en aan- en uittrekken van steunkousen. De druk op cliënten en mantelzorgers neemt daardoor snel toe en dat zorgt voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets thuiszorg.

Er is nu een project gestart door Laurens, samen met LOCOmotion en VKI met financiering van ZonMw om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) toch meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelen tips, handige hulpmiddelen, slimme volgorde voor handelingen, etc. en zetten die om in informatie voor cliënten. Denk aan filmpjes, handige kaarten, waarop zaken uitgelegd staan, etc.

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over E-Health thuis als ondersteuning op afstand

Andere VKI projecten