Zoveel mogelijk alles zelf blijven doen? Wij geven tips.

Tijdens deze Coronacrisis kunnen zorgverleners minder vaak cliënten bezoeken en ondersteunen bij dagelijkse handelingen die fysiek contact vergen zoals wassen en douchen, aankleden, toiletgang en aan- en uittrekken van steunkousen. De druk op cliënten en mantelzorgers neemt daardoor snel toe en dat zorgt voor veiligheids- en andere risico’s. Cliënten kregen immers niet voor niets thuiszorg.

Door Laurens zijn, samen met LOCOmotion en VKI met financiering van RVO, allerlei materialen ontwikkeld om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelden tips, handige hulpmiddelen, slimme volgorde voor handelingen, etc. en hebben die omgezet in informatie voor cliënten. Denk aan filmpjes en handige tipkaarten. Deze materialen zijn online beschikbaar.

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over Zoveel mogelijk alles zelf blijven doen? Wij geven tips.

Andere VKI projecten