Continentiezorg op maat met eHealth

Onderzoek naar de Identifi

 

Incontinentie komt heel veel voor in de ouderenzorg. Meer dan de helft van de cliënten is in meer of mindere mate incontinent van urine en dat wordt meestal als emotioneel zeer belastend ervaren. Bovendien kost de zorg die dan gegeven moet worden veel tijd.

De vraag is natuurlijk hoe we de continentiezorg kunnen verbeteren. Onderzoek laat zien dat in ieder geval het verbeteren van het verpleegkundig assessment hierbij helpt. Dat is het in kaart brengen van de risico’s op, de soort en ernst van de incontinentie door de verpleegkundige. Internationale richtlijnen geven aan dat het 3×24 uurs assessment helpt om de problemen omtrent (in)continentie in kaart te brengen, maar dat dit tegelijkertijd ook veel tijd kost, waardoor de werkdruk bij zorgverleners toeneemt. Daarnaast is een onderzoek van 3 x 24 uur naar (in)continentie ook emotioneel heel beladen voor de cliënt  en het bespreken ervan hierdoor vaak lastig. Dit bemoeilijkt incontinentiezorg op maat.

Er is nu een technologisch hulpmiddel ontwikkeld dat veel van bovenstaande nadelen oplost. Het is een sensor die in het incontinentiemateriaal zit. Deze sensor registreert betrouwbaar, efficiënt en op niet-belastende wijze hoe vaak en op welke tijden de cliënt meestal  moet plassen (mictiepatroon). Via een  beveiligd webportaal op een computer kan dan een overzichtelijk rapport worden ingezien over dit mictiepatroon. Zorgverleners, cliënt en eventueel mantelzorger kunnen daarmee een goed continentie-zorgplan op maat maken en vervolgens monitoren of dit verlichting biedt in de praktijk.

De zogenaamde Identifi is al op de markt en wordt al gebruikt. De resultaten lijken veelbelovend: maatwerk voor de cliënt, passender en minder gebruik van incontinentiemateriaal, betere assistentie bij de toiletgang, meer zelfredzaamheid en een lagere continentiegerelateerde werkdruk bij zorgverleners.

De Universiteit van Utrecht heeft met VKI en LOCOmotion een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor onderzoek naar de effecten van het werken met de Identifi, de ervaringen van cliënten/bewoners en zorgverleners en de kosten van het werken met dit hulpmiddel. Deze aanvraag is toegekend. Het voorbereiding van dit onderzoek start 1 september en heeft een looptijd van drie jaar.

Wet medisch onderzoek

We voeren dit onderzoek zeer zorgvuldig uit volgens alle regels die gelden voor medisch onderzoek. We houden ons aan alle privacy regels en bewaren alle gegevens veilig. Er is een niet WMO-verklaring. We volgen de regels zoals die landelijk zijn gesteld en de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht ziet daarop toe.

Opdrachtgever

Samenwerkings-partners

Wat zoek je?

Alles over Continentiezorg op maat met eHealth

Andere VKI projecten