Wisseling van casemanagers

De casemanagers van Leliezorggroep, Dineke Schaaphok en Margreet Boom, zijn gestopt met hun werkzaamheden als casemanager dementie. Dineke is bij welzijnsorganisatie Buurtkracht in Capelle gaan werken. Margreet heeft een andere functie binnen Lelie zorggroep. Voor hen in de plaats zijn Heleen van de Griend en Leanne van der Grond gekomen. Zij zijn wijkverpleegkundigen, en zijn in april gestart met de opleiding tot casemanager dementie.