Werkbezoek ZonMw

Op 1 december 2016 heeft ZonMw het team van VitaDem een bezoek gebracht om te praten over de stand van zaken en het vervolg van het project. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn met belangstelling ontvangen. Op grond van de ervaringen met de integrale aanpak tot nu toe, zullen een aantal stappen worden aangepast. Zo hopen we de behoefteninventarisatie en doelbepaling te verbeteren en de tussentijdse evaluatie of de doelen zijn behaald, te intensiveren.