VKI organiseert 2 workshops over wet- en regelgeving ouderenzorg

In 2015 is de financiering van onze zorg op de schop gegaan: wijkverpleging wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar) betaald, ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente) en de intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor). Onderzoek van VKI laat zien dat dat zorgverleners hier soms mee worstelen. Wil je als professional in de thuiszorg de beste (en juiste) zorg voor jouw cliënten organiseren, dan is een goede kennis van deze wetten onontbeerlijk. Kennis voor jou zelf als professional bij het indiceren en verlenen van de juiste zorg, maar ook kennis om dit uit te leggen aan cliënten en hun naasten, zodat zij begrijpen waarom jij bepaalde keuzes maakt. En kennis om tijdig met de wijkverpleegkundige of je team zorg aan te passen of te bezien of de zorg voor jouw cliënt nog wel passend is voor bijvoorbeeld de Zvw.

Daarom heeft VKI in 2017 een e-learning module gemaakt en een website met veel van die kennis op een rijtje. Deze website is onlangs geheel herzien, de herziening van de e-learning volgt op korte termijn. Ook organiseren we in 2021 2 workshops: een verdiepingsworkshop voor wijkverpleegkundigen die de zorg vanuit de Zvw indiceren (najaar) en deze workshop voor alle andere zorgverleners, zoals verzorgenden, thuisbegeleiders, verpleegkundigen, etc. (voorjaar). Schrijf je in door op het plaatje van jouw keuze te klikken!