VitaDem op dementiecongres in Londen

Onderzoekers Hanny Groenewoud en Hajar Senhaji zijn uitgenodigd om tijdens de Alzheimer’s Association International Conference in Londen van 16 t/m 20 juli te presenteren over VitaDem. Hanny presenteert over de bevorderende en belemmerende factoren om het sociaal netwerk van mensen met dementie en hun mantelzorger(s) te verbeteren. Hajar zal een poster presenteren over de persoonlijke behoeften van mensen met dementie in relatie tot langer thuis blijven wonen en het perspectief van mantelzorgers of professionals op deze behoeften. Een goede behoefteanalyse is hierbij van belang voor het vaststellen van persoonsgerichte doelen om langer thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie over het congres vind je op de website.