Samen werken aan vitaliteit – een onderzoek onder verpleegkundigen

Wat kan – volgens verpleegkundigen, hr-functionarissen en bestuurders van zorgorganisaties – de vitaliteit van 50+ verpleegkundigen blijvend versterken? Om antwoord te geven op deze vraag is een medewerkersdialoog uitgevoerd naar hoe we ervaren zorgprofessionals voor de zorg kunnen behouden. Door de toenemende uitstroom en schaarste van zorgmedewerkers en de stijgende pensioenleeftijd is dit een actueel vraagstuk!

Naast het werven van nieuw personeel is het behoud van (ervaren) medewerkers minstens zo belangrijk. Inzetten op de vitaliteit van zorgprofessionals vermindert niet alleen de uitstroom en het personeelstekort, maar draagt ook bij aan het werkplezier en het loopbaanperspectief van de verpleegkundigen zelf. De resultaten van het gesprek met de zorgverleners vind je hier.