Resultaten onderzoek onder zorgprofessionals

Het Van Kleef Instituut (VKI) en LOCOmotion willen graag inzicht krijgen in de problemen die verzorgenden en verpleegkundigen hiermee ervaren en hoe zij daarmee omgaan. Vervolgens ontwikkelen zij een e-learning module en mobiele website waarmee zorgverleners ondersteund worden bij deze vraagstukken. Dit onderzoek en de ontwikkeling van de e-learning en website wordt gefinancierd door ZonMw.

In de dagelijkse zorg lopen zorgverleners vaak tegen problemen aan die te maken hebben met de financiering van de zorg die zij aan hun cliënten verlenen. Het gaat in de ouderenzorg dan over de drie wetten waaruit de zorg wordt gefinancierd:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw),
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Uit het onderzoek komt dat zorgverleners vooral problemen hebben met:

1. Schotten tussen wetten,
2. Overlap Zvw-Wlz,
3. Overlap Zvw-Wmo (waaronder voeding),
4. Dementiezorg/casemanagement,
5. Palliatieve zorg,
6. Administratieve druk.

Klik hier voor de hele samenvatting.