Programma werkconferentie 11 april bekend!

Methodisch handelen, werken met zorgleefplannen en doelgericht rapporteren worden vaak genoemd als actiepunten in de onderzoeken die voor ViT zijn gedaan.  In deze werkconferentie gaan we daar op een verrassende manier invulling aan geven. Dit is het programma:

De middag bestaat uit drie delen:

  1. Vertel over jullie  plan van aanpak  van het Vit traject . Hoe ver zijn jullie op de weg met  de doelen van dit plan? Jullie worden uitgedaagd om op inspirerende wijze met collega’s te delen wat jullie op de ViT-weg tegen komen en wat jullie ervaringen hierbij zijn.
  2. Hoe methodisch werk je eigenlijk? En hoe bewust ben je je hiervan? Via theater en dialoog doorlopen we het zorgproces voor mevr. de Vries.
  3. En hoe belangrijk is samenwerken eigenlijk in je werk? Welke weg(en) leiden  daarnaar toe? Een uitdagend, hilarisch spel dat om goede samenwerking vraagt….of voor natte voeten zorgt.

Klik hier om je in te schrijven!