Huidige stand van zaken juni 2016

Ongeveer een jaar geleden is het eerste koppel begonnen binnen VitaDem. De inclusie verliep aanvankelijk voorspoedig. Er is begonnen met de paren die open stonden tegenover deelname aan het project. De laatste tijd moeten de casemanagers meer hun best doen om mensen te interesseren. Daarom zijn de inclusiecriteria uitgebreid van alleen mantelzorgers boven de 65 jaar naar ook jongere mantelzorgers die in de buurt wonen. Inmiddels doen er achttien koppels mee.