Ontwikkeling E-learning wetgeving en financiering ouderenzorg

VKI ontwikkelt samen met LOCOmotion een e-learning module over de wetgeving ouderenzorg. Ook wordt een website ontwikkeld, waar je informatie kunt vinden over de WMO, de WLZ en de ZVW. Om te bepalen waar zorgprofessionals in de praktijk tegen aan lopen heeft VKI een storytelling onderzoek gedaan onder wijkverpleegkundigen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is een eerste versie van de e-learning module en website gemaakt, die aan zorgverleners en experts is voorgelegd.

Op 9 mei heeft de bijeenkomst met zorgverleners plaatsgevonden, op 14 juni de expertbijeenkomst. Nico Knibbe en Annemarie Klaassen hebben gesproken met een aantal experts van de kernpartners van VKI, ROC Friese Poort, V&VN M&G vakgroep Casemanagers en het Albedacollege. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is de e-learning module aangepast.