De indicatiepraktijk: wijkverpleging onder druk en in de kou

Er is recent een artikel  verschenen van de bracheorganisatie kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties (SPOT) over de praktijk van de indicatiestelling door wijkverpleegkundigen en de manier waarop zorgverzekeraars hier soms mee omgaan. Zij stellen dat wijkverpleegkundigen in toenemende mate merken dat zorgverzekeraars zich op hun terrein begeven en hun professionele oordeel terzijde schuiven. Lees het hele artikel op de website van SPOT.