Blog: ‘Probeer alles en behoud het goede’

Wat gebeurt er als je weer naar zorgteams in verpleeghuizen gaat en daar de verhalen van verzorgenden hoort over de afgelopen coronatijd? En je ziet prachtige staaltjes van verzorgend leiderschap? ? Ik schreef er tweede blog over…..

In een team verzorgden:

Op mijn werk voelde ik me veilig, in de buitenwereld vond ik het eng en was ik bang.
Het was door de lockdown lekker rustig op de huiskamer, maar ik begrijp wel dat het voor familieleden heel moeilijk is geweest.

De afgelopen maand was ik regelmatig bij teamoverleggen in verpleeghuizen en sprak ik thuiszorgmedewerkers. Ook hoorde ik ervaringen van bestuurders en beleidsmedewerkers. Waarover ging het dan? Corona. De lessen. De ervaringen. En de soms moeizame samenwerking met familie. De vele verhalen van medewerkers én familie over waar ze  doorheen gingen gedurende de coronatijd en de lockdown en hoe moeilijk het soms geweest is. En nog steeds is.

Lees verder