Het bezoek van VitaDem aan het AAIC in Londen

Eind juli bezochten onderzoekers Hanny Groenewoud en Hajar Senhaji de Alzheimer ’s Association International Conference (AAIC) in Londen. Zij presenteerden daar enkele eerste resultaten van VitaDem te delen. Ruim 5600 onderzoekers en zorgverleners uit meer dan 60 landen waren aanwezig op dit congres. Hanny gaf een mondelinge presentatie over de bevorderende en belemmerende factoren voor versterking van het sociale netwerk van mensen met dementie en mantelzorger(s). Hajar presenteerde een poster over de persoonlijke behoeften van mensen met dementie in relatie tot langer thuis wonen en het proces van het achterhalen van deze behoeften.

Het publiek erkende het belang van een (goede) behoefteanalyse voor een persoonsgerichte aanpak en herkende ook de behoeften van mensen met dementie. Ze praatten enthousiast mee over hoe mensen met dementie thuis het beste ondersteund kunnen worden en waren onder de indruk hoe dit in Nederland is geregeld door de inzet van casemanagers dementie. Ook waren zij enthousiast over de manier waarop wij de mantelzorger meenemen in Nederland. Om te zorgen dat een mantelzorger goede zorg kan blijven verlenen is het belangrijk om ook hun gezondheid te bewaken. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met dementie samen met hun mantelzorger langer thuis kunnen blijven wonen.

Klik hier (PDF) voor de gepresenteerde poster op het AAIC.