Artikel leernetwerken in Tijdschrift Maatschappij en Gezondheid

In de maarteditie van Tijdschrijft Maatschappij & Gezondheid is een artikel verschenen over de leernetwerken waarin wijkverpleegkunidgen en hbo-v docenten samen werken aan hun competenties die nodig zijn voor het ‘nieuwe’ werken in de wijk. Ook binnen Twinning en Twinning Twice zijn dit soort leernetwerken gevormd. Lees het artikel om achter de stand van zaken van alle leernetwerken en de meerwaarde voor opleidingen en wijkverpleegkundigen te komen. Klik op de foto!