Al vijftien case conferences over wensen en behoeften cliëntparen

Ongeveer een jaar geleden is het eerste koppel begonnen binnen VitaDem. De inclusie verliep aanvankelijk voorspoedig. We zijn begonnen met de paren die open stonden voor deelname aan het project. De laatste tijd moeten de casemanagers meer hun best doen om mensen te interesseren. We hebben de inclusiecriteria uitgebreid van alleen mantelzorgers boven de 65 jaar naar ook jongere mantelzorgers die in de buurt wonen. Inmiddels doen er achttien koppels mee.

Hoofdonderzoeker Hanny Groenewoud: “We hebben ondertussen vijftien case conferences gehad, waarin de wensen en behoeften van de cliëntparen zijn besproken. Samen met een team van casemanagers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, cliëntvertegenwoordigers, onderzoekers en studenten is gezocht naar oplossingen die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van het cliëntpaar. Voorbeelden van oplossingen zijn: een maatje voor het ondernemen van plezierige activiteiten (zoals biljarten of vissen), of het vinden van een alternatief vervoersmiddel voor uitstapjes dicht bij huis of verder weg. Ook wordt regelmatig een ergotherapeut gevraagd om te onderzoeken hoe cliënten met dementie bepaalde dingen kunnen blijven doen die hun het gevoel geven zinvol bezig te zijn. Of een fysiotherapeut kijkt wat er nodig is om de mantelzorger vitaal te houden.”

De methodiek van de case conference wordt regelmatig bijgesteld, zodat we uitkomen op de best werkbare manier met de minste inspanning. De deelnemers zijn positief over de meerwaarde van de case conference. We zijn nu druk bezig met de tweede metingen bij de eerste groep deelnemers en met de kwalitatieve interviews bij de cliëntparen die inmiddels de interventies afgesloten hebben.