Afscheid van de onderzoekstrainees Gertjan Wiersma en Nadia van Dijk

Het afgelopen jaar hebben Gertjan Wiersma en Nadia van Dijk één dag in de week meegewerkt als onderzoekstrainee aan VitaDem.

Gertjan, docent Verpleegkunde, heeft zich gericht op het (belang van een) sociale netwerk van oudere mensen met dementie. Hij heeft een inventarisatie gemaakt van de bevorderende en belemmerende factoren voor het inzetten van het sociale netwerk door mensen met dementie. Wat Gertjan, die een achtergrond heeft in de sociale psychiatrie, heeft geleerd over ouderen en ouderen met dementie zal hij gebruiken in zijn lessen bij de opleiding Verpleegkunde. Gertjan: “De kracht om mensen zich echt goed te laten voelen en te helpen ligt in het luisteren naar de wensen en hiermee aan de slag te gaan in plaats van in te vullen waaraan gewerkt moet worden.”

Nadia van Dijk is docent ergotherapie bij Hogeschool Rotterdam. Zij heeft onderzoek gedaan naar de belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten van technologische toepassingen en een dementievriendelijke omgeving. Nadia’s onderzoek laat zien dat er weliswaar een breed scala aan technologische hulpmiddelen beschikbaar is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar dat deze hulpmiddelen in de praktijk onvoldoende worden toegepast. Het is belangrijk dat mensen met dementie, hun mantelzorgers en de zorgverleners voldoende kennis hebben over technologische hulpmiddelen om zo de juiste technologie te kunnen inzetten.

hogeschool-rotterdam