Activerende interventies voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers

Recent verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Dementia’ een artikel van enkele onderzoekers van VitaDem. Het artikel gaat over het belang van en wat er nodig is voor een persoonlijke benadering bij het inzetten van interventies gericht op mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het artikel:

Er bestaan verschillende programma’s om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij de gevolgen van dementie in hun dagelijkse leven. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met individuele behoeften, kenmerken en voorkeuren van mensen met dementie én hun mantelzorgers. Deze factoren worden in het algemeen niet systematisch meegenomen bij de keuze voor een bepaald programma. Door middel van interviews met mensen met dementie, hun mantelzorgers en de betrokken professionals is voor drie gecombineerde, activerende interventies onderzocht in hoeverre deze aansloten bij de individuele situatie: het Plezierige Activiteiten Programma, de Beweeginterventie met Mantelzorgondersteuning en Ergotherapie (Edomah).

Er werden vijf factoren gevonden. ‘Tijdigheid’ en ‘behoefte aan activiteit’ waren belangrijk voor alle drie de programma’s. De factoren ‘leefstijl’, ‘apart en/of samen’ en ‘betekenis van de activiteit waaraan behoefte is’ bepaalden welke van de drie programma’s beter aansloot. Aandacht voor deze factoren kan bijdragen aan een persoonsgerichte benadering bij het inzetten van activerende interventies.

Het artikel is via e-mail op te vragen bij: m.a.van.t.leven@hr.nl

How do activating interventions fit the personal needs, characteristics and preferences of people with dementia living in the community and their informal caregivers?
(Hoe sluiten activerende interventies aan op persoonlijke behoeften, kenmerken en voorkeuren van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers?)

Netta van ’t Leven, Jacomine de Lange, Anna-Eva Prick, Anne Margriet Pot (2016).
Dementia, DOI: 10.1177/1471301216662378, 0(0) 1–21

dementia