Negen handvatten voor verzorgend leiderschap

Handvatten om verzorgend leiderschap vorm te geven

Het Van Kleef Instituut (VKI) beschreef in eerder onderzoek tools die kunnen helpen om leiderschap te tonen en te ontwikkelen. In de werkplaats verzorgend leiderschap van Vilans (i.s.m. VKI) hebben verzorgenden, studenten en docenten zorg en welzijn een keuze gemaakt welke van deze tools een handvat zouden kunnen zijn voor verzorgenden. Deze handvatten zijn vervolgens getest en verbeterd voor het gebruik in de praktijk en in het onderwijs. En er zijn een aantal nieuwe handvatten ontwikkeld. Dit heeft geleid tot in totaal negen handvatten, die verzorgenden ondersteunen in hun leiderschapsrol. Of het nu gaat om een gesprek met een bestuurder of een presentatie voor collega’s. De handvatten zijn samengebracht in één overzichtelijke infographic die heel eenvoudig te gebruiken is. Klik op de afbeelding onder voor de infographic en voor de tools.