2e Leernetwerk Twinning Twice over zelfmanagement

In de leernetwerken van het project Twinnig Twice worden drie thema’s behandeld:

  • Zelfmanagement
  • Wijkgerichte preventie
  • Teamleren

Teamleren krijgt aandacht in alle leernetwerken. Rond zelfmanagement en wijkgerichte preventie worden twee leernetwerken door de deelnemers (zorgverleners en docenten) zelf ingevuld en voorbereid. Op 30 maart vond de bijeenkomst over zelfmanagement plaats.

Na een korte inleiding zijn we aan de slag gegaan met casuïstiek waar een dilemma is rondom zelfmanagement en preventie speelt. De casus werd door middel van een rollenspel weergegeven.

In totaal hebben we 4 casussen gespeeld en in kleine groepjes nabesproken. Vanuit de groepjes zijn veel tips, adviezen, werkwijzen benoemd om om te gaan met de dilemma’s. Dat varieert van tips en adviezen op het moment zelf, tot zelfredzaamheid opnemen in het hele zorgproces rond de klant (onderzoeken waar weerstand vandaan komt).Denk aan het al bespreekbaar maken van zelfredzaamheid bij de anamnese en het opnemen van afspraken hieromtrent in het zorgplan.

De volgende bijeenkomst op 8 juni staat in het teken van Wijkgerichte preventie.