Zelfredzaam in coronatijd

In deze coronatijd is het niet altijd mogelijk om je cliënten even vaak thuis te bezoeken: voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je cliënt. Sommige cliënten hebben liever niet veel verschillende mensen over de vloer uit angst voor besmetting. Hoe kunnen we er dan toch voor zorgen dat iemand goed verzorgd wordt, want hij had tenslotte niet voor niets thuiszorg! Dat is het doel van een project dat Laurens samen met LOCOmotion en VKI gestart is. Door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) stellen we onze cliënten in staat om zichzelf te verzorgen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelen tips, handige trucjes of slimme volgordes, die we vervolgens omzetten in online materiaal, die de zorgverlener kan gebruiken om mensen op afstand te ondersteunen. Handig in coronatijd, maar natuurlijk ook daarna!

De zorgverlener kan een eerste uitleg geven eventueel via beeldbellen met de filmpjes. Daarna kunnen filmpjes en schriftelijke instructie ingezet worden om cliënten en mantelzorgers bij de uitvoering van de zelfzorg te ondersteunen. Zo kunnen cliënten en mantelzorgers zien hoe de handeling ook al weer gaat, kunnen ze de instructie later nog eens nalezen of terugkijken en in het (beeldbel) contact met de thuiszorg nog terugkomen op vragen en onduidelijkheden. De zorgverlener kan daarna vinger aan de pols houden of het inderdaad lukt en zo nee, op welke punten bijstelling of een alternatief nodig is.