Wetten in de langdurige zorg

Voordat we je meer uitleggen over de drie wetten waarmee je te maken hebt starten we met de eerste stap die je moet zetten om bij de goede wet uit te komen. Je kijkt voor je thuiswonende cliënt hierbij als eerste of hij/zij 24-uurs zorg of toezicht nodig heeft.

Zolang een thuiswonende cliënt geen 24 uurs toezicht of zorg in de directe nabijheid nodig heeft (zie Wet langdurige zorg), wordt de zorg en ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Afhankelijk van de situatie van de cliënt, krijgt hij/zij:

  • verzorging en verpleging uit de Zvw. Bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of hulp bij verzorging van een wond;
  • begeleiding in het dagelijks leven uit de Wmo. Denk daarbij aan praktische vaardigheden (bijvoorbeeld regelen van geldzaken) en sociale redzaamheid (bijvoorbeeld onderhouden van sociale contacten);
  • hulp bij het huishouden uit de Wmo. Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Als een cliënt wel 24 uurs toezicht en/of 24 uurs zorg in de directe nabijheid nodig heeft valt hij/zij onder de Wet Langdurige Zorg. Alle zorg en begeleiding wordt dan vanuit die wet betaald.

Meer informatie over de wetgeving en financiering ouderenzorg

Wetgeving in relatie tot wijkverpleging in de praktijk (V&VN)

In het linker menu kun je de wet kiezen waar je meer over wilt weten. Of ga eerst naar de E-learningmodule en test je kennis.

 

 

De informatie op deze pagina is grotendeels gebaseerd op het onderzoek dat VKI heeft uitgevoerd onder zorgverleners en experts, informatie van de rijksoverheid, www.regelhulp.nl en VWS, www.informatielangdurigezorg.nl. Verder is gebruik gemaakt van informatie van het CAK, het CIZ, de SVB, Actiz, V&VN en zorgverzekeraars/zorgkantoren.