Op zoek naar oplossingen

In het project ZRR+ is de ZelfRedzaamheidsRadar (ZRR) opnieuw gedigitaliseerd, zodat cliënten en mantelzorgers de radar zelf in kunnen vullen. Onderdeel van die digitalisering is het aanklikbaar maken van de domeinen, zodat mensen die de ZRR invullen doorverwezen worden naar o.a. de website van Scouters, waar mogelijke oplossingen voor ervaren zelfredzaamheidstekorten staan. Deze oplossingen zijn toegankelijk voor cliënten, maar natuurlijk ook voor zorgverleners. Ook hebben we in een eerder project heel veel handige tips verzameld op een aantal thema’s. Ga daar ook eens kijken!

Zoveel mogelijk alles zelf blijven doen? Wij geven tips

Door Laurens zijn, samen met LOCOmotion en VKI met financiering van RVO, allerlei materialen ontwikkeld om cliënten door middel van ondersteuning op afstand (internet, beeldbellen, filmpjes) meer in staat te stellen dit zelfstandig te doen, al dan niet met hulp van mantelzorg. We verzamelden tips, handige hulpmiddelen, slimme volgorde voor handelingen, etc. en hebben die omgezet in informatie voor cliënten. Denk aan filmpjes, 1-2-3 kaarten en handige tipkaarten. Deze materialen zijn per thema beschikbaar. De thema’s zijn:

  • wassen en douchen
  • aankleden
  • toiletgang
  • aan- en uittrekken van steunkousen

Klik hier om naar het informatiemateriaal te gaan.

Scouters

Scouters is een groep mensen met en zonder een beperking. Een team van ongeveer 12 actieve vrijwilligers houdt Scouters onafhankelijk. Sommigen van hen hebben een professionele achtergrond in ergotherapie of bewegingswetenschappen. Veel van hen zijn zelf gebruikers van hulpmiddelen of hebben een naaste die hulpmiddelen gebruikt. Allemaal willen ze elkaar helpen om beter te bewegen. Dat doen ze door het ’scouten’ van nieuwe hulpmiddelen. Daarnaast delen  toegankelijke en onafhankelijke informatie, praktische tips en reviews van hulpmiddelen.

Op de website van Scouters (www.scouters.nl) staan tip, trucs en hulpmiddelen voor alle domeinen van de ZRR. Ook vind je daar reuzehandige keuzehulpen op allerlei terreinen, zoals ‘pillen innemen’ en ‘scootmobiel’. In stapjes wordt de cliënt naar een voor hem geschikt hulpmiddel geleid.

Hoe werkt de digitale ZRR en de doorgeleiding naar Scouters?

  1. Je opent de digitale ZRR: klik hier.
  2. Je klikt op het domein waarvoor je op zoek bent naar een oplossing, bijv. ontspanning. Je krijgt dan een schermpje te zien met een korte omschrijving van het domein en de doorlink naar de Scouterswebsite of naar andere websites:
  3. Je klikt op één van de blauwe doorlinks en komt in dit geval op de Scouterswebsite terecht en daar vind je allerlei oplossingen: