Wat is Extended Twinning?

Extended Twinning geeft een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning waarbij verbindingen zijn gemaakt tussen onderwijs en zorgpraktijk. Het leernetwerk zal nu een verdiepings en verbredingsslag maken door een extra verbinding te maken met het sociaal domein. Het twinnen waarbij docenten, professionals en studenten in elkaars praktijk meelopen is een beproefde methode en blijft daarom centraal staan. Het draagt bij tot kennismaken en kennis en ervaringen delen rondom elkaars beroepspraktijk en is daarmee een effectief middel om interprofessionele samenwerking op gang te brengen. In het nieuwe project wordt Twinning verder vorm gegeven door naast het meelopen in elkaars praktijk ook gezamenlijk te werken aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk van de ouderenzorg.

Vervolgens zal middels het organiseren van leernetwerk bijeenkomsten in groepen verder aan het thema integrale ouderenzorg worden gewerkt. Hierbij  zullen ouderen zelf (de ervaringsdeskundigen) een belangrijke rol innemen; zowel als coach gedurende het werken aan opdrachten maar ook als beoordelaar van resultaten en opbrengsten. Resultaten en opbrengsten worden tijdens de leernetwerk bijeenkomsten aan elkaar gepresenteerd. Nieuwe inzichten worden daarbij verzameld en teruggegeven aan onderwijs en praktijk.

Projectbeschrijving

Het project Extended Twinning heeft een looptijd van twee jaar en kent een brede vertegenwoordiging van deelnemende partijen. Door het langdurig verbinden van docenten, studenten en professionals uit het zorg- en sociale domein beoogt het project een stevig netwerk te ontwikkelen dat borg staat voor een meer geïntegreerde samenwerking rondom zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk. Kenmerkend voor het project zijn Twinning (het samen optrekken in elkaars werkpraktijk), het leernetwerk en de intensieve samenwerking met ouderen en ervaringsdeskundigen.