Onderwijs

De VitaDem-studie is een praktijkgericht onderzoek. Dit betekent dat onderzoekers en docenten van Hogeschool Rotterdam samenwerken met zorgverleners uit de zorgpraktijk. Zij doen samen onderzoek bij cliënten om te bekijken hoe zij beter geholpen kunnen worden.

In het project werken het hele jaar door groepjes studenten mee. Zij helpen mee met dataverzameling en beantwoorden korte onderzoeksvragen bijvoorbeeld over technologie, dementievriendelijke omgeving of sociale inclusie.

Het onderwijs is dus op verschillende manieren betrokken:

  • Twee onderzoekers zijn ook werkzaam als docent, van wie er één een gedeelte van haar promotieonderzoek binnen het project doet;
  • Twee docenten werkten vanaf september 2015 een jaar lang een dag in de week in het onderzoek mee als onderzoekstrainee;
  • Elk semester voert een aantal studenten opdrachten van VitaDem uit in de minor ‘Oud in eigen huis’ en de minor ‘Wijkverpleging’, of als afstudeeropdracht. Deze studenten doen ook mee aan de case conferences;
  • Docenten begeleiden studenten bij de VitaDem-opdrachten in de minor en voor het afstuderen.

Van september 2014 tot februari 2015 hebben drie studenten (verpleegkunde, ergotherapie en maatschappelijk werk) zorgprofessionals en mantelzorgers geïnterviewd over mantelzorgondersteuning in Capelle en Krimpen. Drie studenten (maatschappelijk werk en ergotherapie) hebben professionals gevraagd welke mogelijkheden zij zien om het sociaal netwerk van mensen met dementie uit te breiden.

Van september 2015 tot juli 2015 hebben vijf studenten meegedaan aan het onderzoek:

  • Twee studenten Verpleegkunde hebben meegewerkt aan ‘shadowing’ van mensen met dementie;
  • Een student Verpleegkunde onderzoekt wat belemmeringen zijn voor mensen met dementie om deel te nemen aan de samenleving in een wijk in Capelle;
  • Een student Ergotherapie heeft de mogelijkheden en beperkingen van technologische hulpmiddelen onderzocht. Hierbij is een top 10 van technologie voor mensen met dementie opgesteld, die je hier kunt downloaden;
  • Een student heeft de mogelijkheden en beperkingen van Mantellink (nu Fello) onderzocht. Dat is een hulpmiddel om als mantelzorgers met elkaar te communiceren.

Van september 2015 tot februari 2016:

  • Twee minor-studenten hebben onderzocht of winkeliers van winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel behoefte hebben aan tips voor de omgang met klanten met dementie. Lees hier de samenvatting van dit onderzoek.

Vanaf de zomer van 2016:

  • Een student Verpleegkundige onderzoekt hoe mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig boodschappen kunnen blijven doen.

Een van de onderzoeksvragen luidt: Welke kennis, vaardigheden en attitude hebben (toekomstige) zorgprofessionals nodig voor het toepassen van deze nieuwe aanpak? Tijdens het hele project wordt er informatie over deze punten verzameld, en wordt erover gesproken in interviews met cliënten en in de focusgroepen met zorgprofessionals. Op het eind van het project worden alle uitkomsten van de onderzoeken voorgelegd aan een groep docenten en studenten. Zij bespreken hoe deze kennis, vaardigheden en attitudes kunnen worden aangeleerd in het curriculum van de verschillende zorgopleidingen.