Vier werkpakketten

Samen gaan de hogescholen en hun partners de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jong tot oud in wijken in Leiden, Den Haag en Rotterdam bevorderen. Versterking van de veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving staan centraal. Dat wordt vormgegeven in vier werkpakketten waarin de praktijkgerichte onderzoeksprojecten worden ingebed:

  • Ondersteund Vitaal / Zorgtechnologie;
  • Fysiek Vitaal / Bewegen in de wijk;
  • Sociaal Vitaal / Integrale wijkaanpak;
  • Zelf Vitaal / (Ondersteuning bij) zelfmanagement.

Elk werkpakket wordt geleid door twee lectoren van verschillende hogescholen. Samen combineren ze de expertise van meerdere lectoraten. Belangrijk hierbij is: co-creatie met burgers, cliënten, patiënten en professionals, een maatschappelijk innovatieperspectief, interprofessioneel samenwerken en ondernemerschap. De eerste twee jaar pakken de lectoren nieuwe, gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsprojecten op om de onderzoeksinfrastructuur te bouwen. Nieuwe producten en kennis die daaruit voortvloeien zullen de curricula bij de betrokken opleidingen versterken.