Vakvrouwschap van de verzorgende

Eén van de doelen van het programma Verzorgenden in Transitie (ViT) is het beschrijven van de veranderingen die het vak van verzorgende heeft ondergaan door alle ontwikkelingen in de ouderenzorg. In het programma ViT wordt hier veel onderzoek naar gedaan:

  • Voorafgaand aan het programma is onderzocht waar verzorgenden tegenaan lopen en wat organisatie van verzorgenden verwachten. Nieuwe eisen aan de organisaties worden door vertaald naar nieuwe eisen aan verzorgenden, zoals professioneel leiderschap, reflectie op eigen handelen, zelforganisatie, etc.
  • Bij de start van het programma is een Teamscan uitgevoerd bij de deelnemende teams om de huidige situatie in beeld te brengen. Van deze resultaten zal ook in dit rapport gebruik gemaakt worden.
  • Onderzoek naar de competenties van verzorgenden: in Rondetafelgesprekken is met verzorgenden gesproken over wat zij moeten kennen en kunnen in de huidige tijd. Is daar veel in veranderd? Wat kunnen ze al? Wat moeten ze leren? Ook hebben zij een competentiescan ingevuld, waarin gevraagd is hoe belangrijk ze competenties vinden en in hoeverre ze de competentie bezitten.

Van de gecombineerde onderzoeken zijn nu de conclusies bekend. Op Skipr is hiervan een samenvatting verschenen. Klik hier voor het artikel.