Uitdagende casuïstiek

We horen vaak van zorgverleners verhalen over cliënten waar het niet altijd even eenvoudig is om te bepalen onder welke wet de benodigde zorg valt. Maar ook over zorg die wel gegeven wordt, maar die misschien met hulp van mensen uit het welzijnswerk ook op een andere manier opgelost zou kunnen worden. Denk aan elke dag steunkousen aantrekken, omdat iemand anders helemaal geen mensen meer ziet. En diegene kan het misschien met het goede hulpmiddel ook wel zelf. Zouden we het mogelijke eenzaamheidsprobleem niet ook op een andere manier op kunnen lossen als we er niet door een zorgbril, maar door een welzijnsbril naar kijken? Met Sjef van der Klein en Marieke Dooremalen hebben we hier in het project Twinning Extended naar gekeken. Meer lezen? Klik op ‘Waarom het goed is dat wijkverpleging en social work samenwerken?‘ Het concept van Positieve Gezondheid helpt ook om op een andere manier naar zorg en welzijn te kijken. Meer lezen? Klik op ‘Verslag en informatie conferentie Positieve Gezondheid’.

We hebben een aantal casussen verzameld waarbij we je steeds uitdagen om vanuit meerdere kanten naar een situatie te kijken en ook out of the box te denken. Praat daar eens over met je team of collega wijkverpleegkundigen. Of neem het initiatief om contact te zoeken met de welzijnswerker in je wijk. We laten de antwoorden expres in het midden.

Heb je zelf een interessante casus? Stuur hem dan naar info@vankleefinstituut.nl

Succes!

Casus mevrouw Solmaz
Casus mevrouw van Berkum
Casus de heer van Dam
Casus de heer den Heijer
Casus de heer Hagen
Casus de heer Yusuf
Casus mevrouw Smit

 

De casussen zijn verzameld in scholingen en het project Twinning Extended van de Hogeschool Rotterdam.
©Irene Baten/VKI.
De informatie over samenwerken met sociaal domein is gebaseerd op informatie Sjef van der Klein/Marieke Doormalen.
De informatie over Positieve Gezondheid is gebaseerd op de conferentie Positieve Gezondheid van VKI en IPH.