Toolbox Verzorgenden in Transitie

Communicatie in je team
Tools voor samenwerking met de mantelzorg
Tools om over je vak te praten
Tool wet en regelgeving

De verzorgenden in de teams die meegedaan hebben met ViT hebben allerlei tools ontwikkeld, die hen geholpen hebben de communicatie in hun team te verbeteren, de samenwerking met mantelzorgers te intensiveren of de situatie in hun team in kaart te brengen. Denk hierbij aan de complimentenslinger, gouden omgangsregels, een competentiescan en mantelzorgbijeenkomsten. VKI heeft een overzicht gemaakt van deze tools. Deze vind je hieronder.

Communicatie in je team

 • Complimentenslinger of complimentenpot; met deze positieve feedbacktool deel je complimenten van familie en mantelzorgers met elkaar.
 • Kwaliteitenspel; door elkaar in een teamoverleg complimenten te geven elkaars kwaliteiten benoemen.
 • Ik-ik-jij-wij feedback; een manier om elkaar feedback te geven, waarbij degene die feedback geeft aan de ander vertelt wat ze waarneemt en wat dat met haar doet.
 • ViT-vaas; hiermee kun je meningen of vragen van collega’s ophalen.
 • Intervisie in kleine groepen; intervisie is een goede manier om met collega’s te reflecteren op elkaars handelen a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld.
 • Woordensoep-meeting; hiermee maak je abstracte begrippen concreet, zodat je er allemaal hetzelfde onder verstaat.
 • Het goedemorgen-overleg; een voorbeeld van een 10-minutenoverleg om iedere werkdag samen op te starten.
 • Gouden omgangsregels; met deze tool maak je afspraken in je team hoe jullie met elkaar willen omgaan.
 • Foto-associatie; een creatieve tool om een gesprek in het team op gang te brengen.
 • Kartrekkers; dit is een manier om een veranderingstraject soepeler te laten verlopen.
 • Rondetafelgesprekken met acteurs; hierbij spelen acteurs herkenbare situaties na, waarna een aantal verzorgenden in gesprek gaan over die situatie.
 • Teamavonden; organiseer teamavonden waarin je samen eet of door een activiteit elkaar beter leert kennen.

Tools voor samenwerking met de mantelzorg

 • Netwerkkaart; deze tool brengt de relaties van een cliënt/bewoner in kaart, zodat je hem/haar kunt ondersteunen om het netwerk in stand te houden.
 • Mantelzorgbijeenkomsten; het organiseren van bijeenkomsten voor mantelzorgers om de samenwerking met hen te verbeteren.
 • Verwachtingen-overleg; door het expliciet maken van de wederzijdse verwachtingen tijdens de intake, maar ook later steeds weer te expliciteren word je minder snel teleurgesteld!
 • Cliëntenenquête; vraag eens aan cliënten en/of hun mantelzorgers hoe zij de zorg en de sfeer op de afdeling ervaren en ga daarover met hen in gesprek.

Tools om over je vak te praten

 • Competentiescan; met een kort vragenlijstje breng je in kaart welke competenties teamleden belangrijk vinden en of zij vinden dat ze die competenties ook beheersen.
 • ViT-thermometer; dit is een manier om je bewust te worden van het feit dat je als verzorgende een professional bent en de competenties bezit die horen bij jouw functie.

Tool wet en regelgeving