Toolbox Teamleren

Welkom bij de toolbox Teamleren. Deze toolbox is een opbrengst van het project Twinning en werd ontwikkeld met én door docenten, zorgprofessionals en andere betrokkenen. In het project Twinning zijn docenten en zorgprofessionals uit de wijk voor korte of langere tijd aan elkaar gekoppeld om zo te leren in elkaars praktijk. Er ontstond  een leernetwerk waarbinnen gezamenlijk geleerd werd aan de hand van thema’s uit de wijkpraktijk. Een van die thema’s is teamleren. Het leren met je team is een actueel onderwerp. De ontwikkelingen in de zorg vragen van professionals om mee te veranderen en om nieuwe competenties te verwerven.

Tijdens het project werd duidelijk dat leren in een team geen eenvoudige klus is. Als professional heb je te maken met een verscheidenheid aan collega’s, welke soms een verschillende taal spreken en ook verschillende belangen nastreven. Niet makkelijk dus om als zorgprofessional je collega’s mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld zelfmanagement en eigen regie.

Tijdens het project hebben we een aantal ervaringen opgedaan rondom Teamleren die we graag met collega’s willen delen. Daarom hebben we deze digitale toolbox ontwikkeld. De box bevat veel praktische informatie over Teamleren, laat zien hoe fases in teamontwikkeling verlopen, bevat instrumenten om Teamleren te meten en geeft je oefeningen en handvatten om mee aan de slag te gaan in je team. Ook verwijzen we voor informatie soms door naar andere praktische websites die al zijn ontwikkeld rondom dit thema. De toolbox is een levend instrument en kan doorlopend aangevuld worden. Heb je tips of tools voor ons, waarvan je denkt dat ze thuis horen in de toolbox? Laat het ons dan weten via info@vankleefinstituut.nl.

De toolbox is ingedeeld in een aantal thema’s, te weten:

Wij hopen dat je met de toolbox voldoende inspiratie opdoet om met je eigen team te gaan leren!