Theorie en informatie rondom leren en ontwikkelen met een team

Informatie teamontwikkeling
Hoe volwassen is jouw team
Ontwikkelprocessen zichtbaar maken
Teamwerken is teamleren

Informatie teamontwikkeling

Er is heel veel informatie beschikbaar rondom teamontwikkeling en leren in een team. In deze toolbox hebben we een klein deel van deze informatie opgenomen om met name jou als zorgprofessional op weg te helpen bij het leren of veranderen in je team. We hebben hierbij gekozen voor drie bekende theorieën die ons veel leren over teamontwikkeling en die goed toepasbaar zijn in een zorgsetting. Het betreft:
Patrick Lencioni
Everett Rogers
Marijke Lingsma
De theorieën geven je inzicht in hoe verander- en ontwikkelprocessen verlopen en kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuzes voor jouw team.

Het online werkboek Teamleren van Vilans biedt veel informatie, inspiratie en instrumenten, om het leren met en in je team in gang te zetten. Per thema zijn kennis, werkvormen en instrumenten bij elkaar gebracht.

Hoe volwassen is jouw team

Wanneer je aan de slag wilt met teamleren is het van belang om kennis te hebben van de mate waarin jouw team zich heeft ontwikkeld. De fase van teamontwikkeling is van invloed op de wijze waarop jij met leren aan de slag kunt gaan. Wij hebben twee artikelen voor je geselecteerd die je inzicht geven in de verschillende fases van teamontwikkeling. Allereerst een artikel van Marijke Lingsma, directeur van CoachBoulevard en auteur van diverse boeken over teamcoaching, competentieontwikkeling en conflictcoaching. In het tweede artikel wordt naast de theorie van Marijke Lingsma ook aandacht besteed aan vergelijkbare theorieën rondom teamontwikkeling. Tevens zijn enkele bruikbare tests en instrumenten opgenomen.

Met de groep Twinners hebben we twee bijeenkomsten gewijd aan het thema teamontwikkeling en teamleren. De theorie van Patrick Lencioni stond daarbij centraal. Ter inspiratie zijn de twee presentaties bijgesloten. Team-samen-werken: teamleren deel 1 en teamleren deel 2.

Ontwikkelprocessen zichtbaar maken

De theorie van Patrick Lencioni kan je helpen bij het inzichtelijk maken van ontwikkelprocessen binnen jouw team. De mate van teamontwikkeling speelt een belangrijke rol bij succesvol teamleren. Dit document helpt je met informatie en een toetsinstrument bij het vaststellen van de ontwikkeling in je team.
Ben je inmiddels geïnteresseerd geraakt in de theorie van Patrick Lencioni? Dan geeft dit artikel nog meer informatie over de verschillende fases in het teamwerken.

Teamwerken is teamleren

De innovatietheorie van Rogers leert ons hoe mensen omgaan met veranderprocessen en het adapteren (aanpassen aan) van innovaties. Deze kennis is natuurlijk van belang, wanneer je in jouw team aan de slag wilt met een innovatie of een verandering!

Dit document bevat nuttige informatie voor docenten die aan de slag willen met teamleren!

Twinning verbindt docenten, studenten en zorgprofessionals. Dit document van Hans Kommers en Marieke Dresen (© Copyright Ruud de Moor Centrum 2010) helpt docenten bij het samenwerken en leren in een team