Samenwerking

Bijzonder aan dit project is dat het sterk gericht is op ondersteuning van de praktijk. Er wordt samengewerkt met onderzoekers, professionals in zorg, welzijn en wonen, professionals uit het onderwijs en de gemeentes Capelle en Krimpen.

De VitaDem-studie is een samenwerkingsproject tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam en omstreken, het Van Kleef Instituut, Stichting Zorgbeheer de Zellingen, Lelie zorggroep, De Vijverhof en Alzheimer centrum Zuidwest Nederland. TNO heeft meegewerkt aan de opzet en het eerste deel van de uitvoering. Het project wordt gefinancierd door ZonMw uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie).

De start van het project was in september 2014. Van februari 2015 tot januari 2017 loopt de uitvoering van het project met 30 koppels, en in september 2017 worden de resultaten opgeleverd.

Logo Deltaplan dementie 1-1_logo_ZonMw