Resultaten onderzoek verzorgend leiderschap

Verzorgend leiderschap is nieuw, maar hard nodig voor betere zorg en meer werkplezier. Hoe herkennen en stimuleren we leiderschap bij verzorgenden? ZonMw vroeg het Van Kleef Instituut om een verkennend onderzoek.

Resultaten

Verzorgend leiders nemen vooral positie in in de dagelijkse zorgverlening, bleek uit verhalen van experts en verzorgenden. Ze tonen lef en laten hun stem horen. Ze oefenen invloed uit op de cliëntenzorg, de zorgorganisatie en de vakontwikkeling van zichzelf en collega’s. Ze houden van hun vak en zijn er trots op verzorgende te zijn.

Vijf kansen om (nog meer) leiderschap te stimuleren bij verzorgenden:

  • Zet het op de agenda en maak het bespreekbaar.
  • Geef verzorgenden aandacht, ruimte en vertrouwen.
  • Stimuleer voorlopers.
  • Bescherm het vak (met een beschermde beroepstitel).
  • Maak leiderschap expliciet in de opleiding.

Meer weten? Lees de publicatie.