Publicaties

Hier vind je de publicaties van Twinning, Twinning Twice en Extended Twinning.

 

Twinning; tussen wijk en hogeschool. Het boekje beschrijft kort wat twinining inhoudt en laat vooral zien wat de uitwisseling tussen wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in de praktijk en in het onderwijs oplevert.

Ketens smeden. In dit boekje zijn de ervaringen van de deelnemers aan het Twinning Twice project gebundeld. De verhalen geven inzicht in de concrete ervaringen van de deelnemers. Ook wordt in dit boekje de methodiek Twinnen in acht stappen beschreven.

Magazine Extended Twinning. Binnen het project ‘Extented Twinning’ liepen docenten, studenten, professionals én ouderen met elkaar mee zodat ze elkaars werkwijze beter leerden kennen. Het project wil zo kwetsbare ouderen in de wijk beter ondersteunen. In een digitaal magazine staan de vele ervaringen en ambities van alle betrokkenen.

Sparren over de wijkverpleging; kennisdeling docent en wijkverpleegkundige. Artikel in TVZ, 2016.