Projectomschrijving

De doelstelling van het project

Het binnen twee jaar realiseren van een duurzaam leernetwerk van onderwijs (mbo en hbo) en beroepspraktijk (zorg, welzijn en veiligheid) voor het vergroten van de handelingsmogelijkheden van studenten, docenten en medewerkers en het verbeteren van multidisciplinair samenwerken voor mensen met verward gedrag (preventie, signalering, ondersteuning, opvang en zorg) en hun omgeving.

Activiteiten van het leernetwerk

Er participeren bij de vier zorginstellingen 1-3 leerwerkplaatsen in het leernetwerk. Elke leerwerkplaats werkt minimaal 1 x per 3 maanden één casus uit aan de hand van de methode Reflectieve Casestudie (zie link in eerste nieuwsbrief) (4 casestudies per jaar). Zij raadplegen hierbij bestaande kennisnetwerken, het onderwijsmateriaal over verward gedrag en experts waaronder ervaringsdeskundigen. De analyses van de situaties waarin sprake was van verward gedrag en mogelijk nieuwe handelswijzen, leveren in put voor het gehele leernetwerk in de vorm van praktijkkennis. Om deze nieuwe kennis te delen organiseren de leerwerkplaatsen voor het gehele leernetwerk bijeenkomsten met presentaties van de casestudies en trainingen of workshops om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen: 2 in studiejaar 2019-2020 en 3 in studiejaar 2020-2021. Tijdens een startbijeenkomst in oktober 2019, zijn werkafspraken gemaakt en de problematiek in de diverse settingen verkend. Tijdens het slotsymposium in juni 2021 worden de resultaten gepresenteerd en de volgende stap gezet naar het bestendigen van een duurzaam leernetwerk. Een docentonderzoeker voert de monitoring en evaluatie van het project uit en beheert de casusbank.