Project resultaten

Welke resultaten hebben we in het project ZRR+ al bereikt?

  1. We hebben nieuwe filmpjes over de ZRR gemaakt waarin we de uitgangspunten van het positieve gesprek natuurlijk meenemen. Hoe vul je zo’n ZRR in? Hoe doe je dit samen met de cliënt? En hoe ga je dan het gesprek aan? Bij deze films maken we ook nog een werkboekje, waarmee je ook in je team aandacht kunt geven aan de films, de ZRR en het voeren van het positieve gesprek. De films vind je hier.
  2. De ZRR is gedigitaliseerd, inclusief het afsprakenblad. De nieuwe ZRR vind je hier. 
  3. Er was al een e-learning over de ZRR, maar ook die is aangepast en ook daar zijn vragen over het positieve gesprek toegevoegd. De hernieuwde e-learning vind je hier.
  4. Er is een gesprekskaartje ontwikkeld over het positieve gesprek. Het kaartje vind je hier.
  5. Uit ieder team zijn drie zorgverleners geschoold in het positieve gesprek en het werken met de ZRR. Dit zijn korte, digitale scholingen. Die drie zorgverleners gaan vervolgens in hun team dit bespreken met hun collega’s. Daar kunnen ze o.a. de films, het gesprekskaartje en de e-learning bij gebruiken.
  6. Voor je cliënt ontwikkelen we nog een informatiebrochure en maken we ook een informatieve film, waarin uitgelegd wordt hoe de ZRR werkt en hoe hij hem in kan vullen.
  7. Ook gaan we nog kijken of we de brochure en de radar zelf kunnen vertalen in talen die i Rotterdam veel gesproken worden, zoals Turks en Arabisch.